Kurzy a články

 🍀 Pochopení perfekcionismu

J. Ina Pokorná

audioverzi textu najdete na 

https://soundcloud.com/user-534704981/pochopeni-perfekcionismu 


🌺 Perfekcionismus – je část - fragment osobnosti člověka, která vznikne v důsledku traumatu a nenaplněných potřeb z dětství.

Perfekcionismus je jeden z mechanismů, jak se tělo a mysl naučili zvládat emoce (vytěsněním). Současně jim tento mechanismus zaručil blízkost s druhými. Je to mechanismus emočního přežití.

🌺 Pro upřesnění zopakuji, co je trauma.

Trauma je nechtěný zažitý stav, kde nenachází bytost řešení v dané situaci, do které se dostala. Děje se tak nejčastěji v dětství. Traumatizovaní jsme de facto všichni. Ani tak nezáleží na tom kolik traumat člověk má, ale jak hluboko je má vytěsněné.

🌺 Pro lepší porozumění vysvětlím, co jsou "části – fragmenty osobnosti člověka".

Nejsme jen tělo, které nese naše jméno. Máme v sobě části (některých si vědomi jsme, některých ne – ty jsou pak v podvědomí), které mají různé frekvence a zkušenosti. Nesou myšlenku, na ni navazuje pocit, emoce a následně je tělo vedeno těmito částmi k činu.

Níže uvádím příklady. Kdo chce prozkoumat jak reaguje v těle, jaké mu přichází myšlenky - může si najít fotku nebo video s kotětem, štěnětem. A další video s dopravní nehodou, nebo nějaké katastrofické video.

🌺 Příklad první. Představte si (podívejte se) na kotě, štěně, nebo květinu, záleží na tom, co máte rádi. Při pohledu na něj přijde myšlenka. Např. Jé to je roztomilé. Pak, když budete pozorovat svoje tělo, přijde pocit. Např. Se usmějete, pocítíte emoci radosti a pak vás tato část podnítí k tomu, abyste za štěnětem, kotětem šli a třeba si s ním hráli.

🌺 Pak si představte dopravní nehodu. Ta dopravní nehoda má nějakou vibraci. Přijde vám myšlenka. Každému přijde jiná, např. Někdo dostane strach a je paralyzovaný, nebude moci se hýbat, přijde mu myšlenka – je to děsivé, jdi pryč. Někomu přijde myšlenka – rychle volej o pomoc a půjde zachraňovat.

Zkuste si obojí procítit, jaké vám chodí myšlenky, jak reaguje vaše tělo, jaké máte pocity v těle, jaké se vám objevují asociace, vzpomínky. Každý máme jiné vnímání, zkušenosti, proto budeme reagovat každý na stejnou situaci odlišně.

🌻 A úplně stejné je to s našimi částmi - fragmenty v podvědomí nebo vědomí. Tyto části nesou myšlenku, zkušenost, pocit, emoci. S některými částmi jsme zžití více a s některými méně, o některých nevíme vůbec.

🌺 🌻 V dospělosti je podstatou části, která nese perfekcionistickou energii - myšlenka (přesvědčení) "že když bude vnímána ostatními lidmi jako dobrá a vnitřně (sama pro sebe) jako ta nejlepší, tehdy dostane lásku, uznání, pozornost. 🌺 🌻

Socializací - výchovou byl perfekcionista přesvědčován (záleží na tom, do jaké rodiny se narodí), že když se bude nějak chovat, vystupovat, mluvit, projevovat – tak jen za těchto podmínek bude jako dítě přijímáno, milováno, oceňováno.

🌺 🌻 Cokoliv pak by přišlo s daným vnímáním do konfliktu– rozporu tak to automaticky spustí pocity viny, studu a přehoupne se vnímání do perspektivy, že není jako člověk dost dobrý takový jaký je – což se rovná – nezasloužím si odměnu, lásku, přijetí, porozumění a aktivují se i podvědomá přesvědčení týkající se případného odloučení a opuštění. Jsou to velmi bolestivé stavy v těle i mysli.🌺 🌻

Setkala jsem se i s perfekcionistickými částmi, které mohou být zaseknuté v dětství v emocích (smutku, hněvu), kterým bylo "něco slíbeno" a slib nedodržen.

Dá se říct, že perfekcionismus je stav mysli a činů podobné zaseknutému CD.


🌻 Uvedu příklad
Dítě se cítí být samo s energií hněvu, za jakýkoliv projev je, zostuzováno, odmítáno. Je mu řečeno, že jedině hodné, tiché, pomáhající a oddané rodičům může být milováno, že nahněvané a uplakané, nebo když si prosazuje svoje potřeby je sobecké a ošklivé, nebo lenivé (když nechce pomáhat) a že nikdo (hlavně vychovatelé), ho nebudou mít rádi ani jako dítě, ani ho nikdo nebude mít rád v dospělosti.

🌺 🌻 Toto dítě, když vyroste, může mít tyto projevy perfekcionismu:

- může v přemíře dbát o svůj zevnějšek (aby nebylo "ošklivé"), může být nervozní kdykoliv se na něj kdokoli podívá a bude se primárně domnívat, že je na něm něco špatně, když se na něj někdo dívá a bude mít potřebu se neustále upravovat.

- když ucítí hněv nebo úzkost, smutek spojený s pocity oběti (emoční bolest vnitřního dítěte), bude používat všechny možné mechanismy, jak "necítit" (aby nebylo uplakané), může začít více jíst, meditovat tak, aby obešel pocity v těle, dýchat tak, aby se hněvu zbavil, bude se snažit dostat se do stavu, kdy bude jen klidný, vyrovnaný.

- může obviňovat druhé lidi z toho, že mu způsobily úmyslně bolest, a nebo může se držet dále od lidí, aby mu neaktivovali svojí přítomností hněv a úzkost.- může být v domněnce (pokud mu vychovatelé něco slíbili a nedodrželi to), že mu např. druzí něco dluží, nebo že jsou všichni, nebo celý svět proti němu. Také se mohou chtít separovat od společnosti.

- nebo může mít člověk úspěch, ale (aby nebyl sobecké a lenivé), nemusí ho "opravdově cítit" a může být neustále perfekcionistickou částí "honěn" k tom, aby byl ještě lepší, ještě perfektnější v tom co dělá. Aby získal tu lásku z venku.

🌺 🌻 Tady musím podotknout, že je rozdíl v pocitech, když je člověk motivován touhou mít úspěch přes trauma a očekává od druhých uznání a lásku a je rozdíl když je motivován tím poznat svoje kvality, které může nabídnout druhým a světu a ohodnocuje a odměňuje sám sebe.

🌺 🍀 🌻 Řešení

První krok je připustit si, že znaky perfekcionismu člověk má. I některé zdravotní problémy (ekzémy, cysty, nespavost, chronické bolesti a onemocnění), mohou být příčinou toho, že člověk je více pod vlivem perfekcionistické části - myšlení. Rozpoznat se to dá i tak, že mu věci, které dělá, které vytvoří, to jak vypadá – nepřináší ve výsledku kýžený "vnitřní pocit uspokojení, spojení".

Cesta jak zmírnit perfekcionismus je naučit se vnímat celou škálu emocí a pocitů a pracovat postupně na zmírnění vnitřního odporu. Hlavně se spojit s částmi sebe, které jsou zaseknuté v nenaplněných potřebách v dětství, a postupně je uvolňovat. V dalším kroku pak změnit chybně naučené přesvědčení "za jakých podmínek si co jak mohu zasloužit".

🌺 🍀 🌻 Vesmír a vyšší já v konečném důsledku totiž neznají slovo - frekvenci "zasloužit si".

Mějte hezké dny

Ina 🍀 

🌺Alergie - z pohledu emocí🌺

🌺 Podporující tkáňové soli a homeopatika

🌺 Příběh Adama

Audioverzi článku najdete na

https://soundcloud.com/user-534704981/alergie

Jsme v období, kdy se mohou začít objevovat první jarní pylové alergie.

👉 Z pohledu emočního je alergie (obecně, nejen pylové) známkou nesouladu. Nesouladu myšlení směrem k emocím a k tomu, jak se cítím, nebo jsem se cítila/cítil. Tento nesoulad se projevuje nadměrným zcitlivěním fyzického těla.

Podvědomí lidí s alergiemi je zaseknuté ve skrytém přesvědčení, že je vůči negativním emocím (a nebo všem emocím) bezbranné a že neexistuje nic, co by zapříčinilo zlepšení.

Tělo si vlastně uleví od emocí tak, že spustí alergickou reakci.

👉 Stojí za to prozkoumat situace z období, kdy k alergiím dochází a je dobré zkoumat myšlenky a pocity směrem ke spouštěčům alergie.

Uvedu příklad Adama.

Adam pracuje jako řidič kamionu. Alergie mu nastupují počátkem jara.

Kořenové trauma alergie se může zdát banální.

Jako dítě se nemohl prosadit v tom, že nechce pracovat na zahradě. Nechtěl pomáhat rodičům. Musel se vzdát fotbalu, nemohl projevit emoce. Neprosadil se v konfliktu s rodiči. Byl i trestán, když neuposlechl.

Alergie se mu spustily až v pozdějším věku cca kolem 23 let. Spouštěčem byla vyhrocená situace v zaměstnání, kde se nebyl schopen prosadit a domluvit s nadřízeným. Znovu se neprosadil v konfliktu. Neuměl uvolnit emoce a cca do 14 dnů se mu spustila první velmi alergická reakce.

👉 Je dobré podporovat tělo už koncem roku a začátkem roku homeopaticky v kombinaci s tkáňovými solemi.

(Informace o tkáňových solích a homeopatikách jsou pouze informativní a vzdělávací. Nenahrazují individuální konzultaci.)

🌺 Tkáňové soli

NatMur – zvlhčuje sliznice

CalcPhos - podporuje dýchací cesty, čistí je od patogenů a prachu

KaliMur – posílení sliznice

Zincum - podpora imunitního systému (pankreasu), sliznice

MagPhos – uvolnění spasmu při kašli

🌺 Homeopatika

Poumon histamin 15 nebo 30 ch – základní homeopatikum na alergie, snižuje alergické reakce

Nux vomica 9 nebo 15 ch - kýchání hlavně po ránu

Pollens 30 ch – květové alergie

Euphrasia 9 nebo 15 ch – pálení očí svědivý výtok z očí, zánět spojivek

Allium cepa 9 nebo 15 ch – nesvědivé slzení, výtok z nosu vodnatý dráždivý

Apis 30 ch – otoky sliznic a víček

Carbo vegetabilis 9 nebo 15 ch, záchvatovitý kašel, zaražené kýchání, obtížné dýchání – pocit nedostatku kyslíku


Gelsemium sempervirens 9 nebo 15 ch lechtání v nose, vyčerpanost, zesláblost


Kalium iodatumvýtok z nosu dráždivý, odírá nosní chřípí, řídký výtok, zánět uvnitř nosu, chladný vzduch zlepšuje stav


Natrium muriaticum 9 nebo 15 ch - popraskané rty, hlen připomíná vaječný bílek, pálivá bolest sliznice

Past seberozvojových a duchovních technik - proč z dlouhodobého hlediska nefungují?
Příběh VandyAudioverzce textu dostupná na:
https://soundcloud.com/user-534704981/past-seberozvojovych-technik-proc-nefunguji


Seberozvojový business, a s tím spojené duchovní techniky jsou čím dál tím populárnější mezi lidmi. Na jedné straně je velmi dobře, že lidé zkoumají sebe a svoje stavy, na druhé straně pod touhou a potřebou věci vyřešit, cítit se dobře a v míru (což je přirozená touha) padají velmi snadno do pasti seberozvojových a duchovních technik. Místo zbavení se utrpení se v nich utrpení prohlubuje.

V tomto textu se záměrně zaměřuji na to, co nefunguje v oblasti seberozvoje.

Většina lidí (jak terapeutů, koučů, tak klientů) možná netuší, jak funguje Ego, jak lehce může dojít k tzv. gaslightingu (plynové osvětlení) vlastním Egem a obejití emocí a stínových části v podvědomí. Do Ega se prolínají i nenaplněné podvědomé potřeby.
Ty v tomto textu nebudu rozvádět a zaměřím se na někdy příště.

Vysvětlení termínů

Co je gaslighting? V psychologii jde o formu přesvědčování, při které osoba nebo skupina lidí způsobí, že někdo zpochybní svoje cítění, vzpomínky nebo vnímání reality. Lidé, kteří zažívají gaslighting, se mohou cítit zmatení, zpochybněni, úzkostliví.
Forma gaslightingu probíhá jak v dětství (pokud je dítě přesvědčováno, že to co cítí, vidí, tak v realitě přítomnosti není), tak v dospělosti (např. muž přesvědčuje ženu, že jí je věrný, i když ona cítí, že tomu tak není a nachází důkazy).

Co je duchovní bypass? Jde o vedení, které se zaměřuje na odvádění pozornosti pryč od fyzického těla, bolesti, emocí. Duchovní obcházení zahrnuje: fobii z hněvu, přehnanou odpoutanost od reality, iluzi o dosažení vyšší úrovně bytí, přílišný důraz na pozitivitu a připoutanost k ní, citové otupění a potlačování, přehnaně tolerantní soucit, používání kognitivních funkcí k únikům od emocionálních pocitů, silné až vysilující hodnocení negativních a stinných stránek, vyhýbání se běžnému každodennímu životu.
Je to vlastně ospravedlňování nebo vyhýbání se svým aspektům ve prospěch toho, co považuje společnost za lepší a osvícenější.
Jak funguje ego? Ego je forma našeho "já", která zajišťovala v dětství blízkost abezpečí v sociální skupině, rodině. Vzniklo v průběhu socializace. Touha Ega je "někam patřit, zapadnout, nebýt sám". Ego je přirozená součást lidství. Díky Egu zjistíme, co se nám líbí nebo nelíbí.

V dospělosti Ego dokáže odvést pozornost od vnitřní pravdy. Dokáže zmást obrazem i pocitem.

Největší iluzí Ega v duchovním světě je naprostá pokora a nesobeckost. Iluze je to proto, že Ego tím člověku zajistí a utvrdí pocit, že ten člověk je jediný nepostradatelný, silný a oddaný službě pro druhé a ostatní jsou bezmocní a potřebují zachránit.
Odměnou pak má být osvícenost. Tato iluze duchovna má velmi blízko ke křesťanskému náboženství. To zajišťuje šťastný posmrtný život v ráji, když bude člověk "pokorný a nesobecký", duchovno a touha Ega po osvícení nabízí to samé, ale už během života.
Aby člověk pochopil své vlastní Ego a jak mu funguje musí prozkoumat jaká přesvědčení nese jeho mysl.

Příklad
Pokud si člověk nese z rodiny přesvědčení, že hněv je zostuzující, špatný, byl s emocemi hněvu sám, byl izolovaný s emocí hněvu (jako dítě byl odkázán do pokoje se slovy - až se uklidníš tak přijď) bude se snažit být hodný a dobrý v dospělosti a bude mít jeho Ego touhu být osvícené a dobré. Bude tíhnout např.k budhistickému učení, meditacím, alternativám.
Budu uvádět příklady, na který můžete jasněji vidět a vyzkoušet si, jak funguje Ego.

Příklad
Najděte si na obrázku meditujícího Budhy nebo někoho, kdo medituje. Chvíli se na něj dívejte. Jakou touhu cítíte? Co ve vás tento obraz vyvolá za pocit? Co vám přijde za myšlenku?

Můžete si na otázky odpovědět.

Udělala jsem průzkum u přátel a klientů. Většina se shodla v tom, že v nich vyvolává pohled na meditující klid, touhu tohle umět navodit si tento pocit klidu, nerozčilovat se, zvládat s takovýmto klidem běžný život a situace.

S touto touhou a záměrem může většina lidí přistoupit k práci na sobě. Záměr - cítit klid a mít věci vyřešené, cítit se dobře a nad věcí je velmi odlišný od záměru chtít se poznat.

Vezmeme příklad Budhy. Budha cítil bolest, cítil emoce, měl negativní myšlenky, měl špatné dny. To co hlavně zvládl bylo pochopení jak funguje mysl a změnil přístup k bolesti a emocím tím, že jim otevřel dveře a přizval všechny svoje démony s úctou ke kulatému stolu.

Seberozvojový business a svépomoc je založen tak, že předloží lidem v reklamách, kurzech, seminářích cíl - že se mohou dostat v životě do bodu, kde se budou cítit dobře. Tohle je lživá představa, na kterou se chytá Ego spousty lidí.

Lidé, co jsou nevědomě chyceni na iluzi "klidu na všech úrovních bytí a že vyřeší vše a budou mít hotovo " se chytnou pak i na domněnku, že dělají někde chybu, když např.mají špatný den, něco je bolí, mají zesílené negativní myšlenky, když jsou více smutní, nebo naštvaní, nebo když se cítí špatně.

Když uslyšíte slovo stín - co vám přijde za myšlenky, jaké touhy máte směrem ke stínu? Co byste chtěli s tím stínem udělat?
Než budete číst dál, zkuste si na toto odpověď.

Z mého průzkumu vyvstalo nejvíce - chci ho vyřešit, tak aby už nebyl, tak aby už se mi neopakoval, někdo se ho chtěl zbavit na vždy.

Co je ve stínu? Nejvíce vyvstávají domněnky, že je tam něco negativního, nějaký hněv, nějaký smutek, nějaká bezmoc. Ale ve stínu jsou hlavně části osobnosti s odmítnutým talentem, s dovednostmi, vše, co v dětství nebylo podporováno, rozvíjeno.

Příklad
Pokud někdo vyrostl v rodině, kde si potrpí na vysokoškolské vzdělání, bude rodič nutit své dítě k tomu aby mělo VŠ také a může v dítěti potlačit dar malířství, nebo tance. Nebo dítě, které je umlčováno může mít dar řečnictví. Dítě, které se narodilo s velmi citlivým nervovým systémem mohlo zavrhnout svoji citlivost, pokud bylo upozorňováno, že citlivost je špatná a že musí být více silná. Dar citlivosti může použít při aranžování, v modním návrhářství,nebo při práci s dětmi, lidmi.

Duchovní techniky a praxe seberozvoje je praxe, kde se skrytě vede k PŘEKONÁNÍNEGATIVNÍHO. Odstranění negativního ve prospěch pozitivního. A tohle nemůže fungovat. Prohlubuje se propast mezi vědomým a podvědomým.
Většina koučů, terapeutů učí jak ještě více polarizovat.

Vede pozitivní proti negativnímu, jedno proti druhému.

Příklad
Jak mít peníze a zbavit se nedostatku.
Jak být dávající a zbavit se žárlivosti.
Jak mít pozitivní myšlenky a zbavit se negativních myšlenek.
Jak být v přítomnosti a nebýt v minulosti.
Jak se zbavit démonů a být jen andělsky čistý.
Jak se zbavit strachu a být jen odvážný.
Jak nebýt agresivní a nahněvaný a být jen klidný.
Praxe vylučování vytváří propast.

Ale vesmír je založený na jednotě a ne na vyloučení. Proto to, co se děje u většiny lidí pohybujících se v seberozvoji (jak u klientů, tak koučů) není osvícení, integrita, ale gaslighting Ega.

Příklad
Představte si chobotnici. Každé chapadlo chobotnice je jedna část vašeho podvědomí. Např.část, která nese žárlivost. Žárlivost nese emoční energii hněvu. Ego člověka chycené na duchovní lež (vyřešením hněvu se budu cítit jen dobře) ho začnevést tímto směrem - čili k vyřešení, vyčištění zbavení a překonání žárlivosti - hněvu. Tyto duchovní praxe jsou to samé, jako když byste uřízli chobotnici jedno chapadlo, které nese žárlivost a hněv. Bude tato chobotnice uzdravená, v pořádku? Určitě ne.

Příklady technik, kdy může docházet k duchovnímu obcházení. Můžeme to přirovnat k pilulce brufenu. Když si ji člověk vezme, uleví se mu, ale nevyřeší se příčina bolesti.

Afirmace, kde se člověk může dostat do domněnky, že se zbaví negativních myšlenek tím, že bude odříkávat pozitivní afirmace.
EFT, kdy poklepáním se zbavíte emocí bez procítění.
Praxe odpuštění se úspěšně může vyhýbat pocitům truchlení a skrytým emocím.
Konstelace, mohou odvádět velmi dobře pozornost k rodové linii místo k cítění v těle a pochopení fungování mysli a emocí.
Motivační koučování může odvést pozornost pryč od vlastní bezmoci.
Access bars může ještě více utlumit cítění emocí, posiluje Ego v touze po osvícení a může odvádět pozornost pryč od lidství.
Pozitivní vizualizace může odvádět pozornost pryč od přijetí reality stejně jako zaměřování se na minulé životy.
Programování typu vyjít z oběťových pocitů a oběti způsobuje oddálení se od bolesti vnitřního dítěte.
Potřeba být duchovní a osvícení vede pryč pozornost od běžného lidství.
Ospravedlňování - myšlenky typu - pokud se mi něco nezadaří, tak to nemám mít, nemám tam být, není správné načasování - je forma gaslightingu Ega, aby udrželo člověka v bezpečí od emocí a konfliktů.

Příběh Vandy

Vandě je 38 roků. Pohybuje se v oblasti seberozvoje cca 7 let. Prošla hypnózami, regresemi, konstelacemi. Řeší si vztah k otci, sestře a matce. Poslední rok má střídající žaludeční a žlučníkové problémy, citlivý solar plexus.
Je utlumená přes den. Špatně spí, má spoustu myšlenek během noci, které jí nedovolí spát.
Vanda prošla různými terapiemi. Na nich slýchavala, že nemáte zpracovaný hněv, že ho potřebujete přijmout. Na konstelacích řešila rodové linie, zaměřovala se na otcovu stranu, bylo jí řečeno, že si musí vyřešit otce. Na dalších terapiích byla vedena ke změně myšlení směrem k otci, odříkávání odpuštění a posilování energie odpuštění. Prošla akupunkturou a bylo jí doporučeno v případě, že ucítí hněv, aby použila techniku EFT a přeprogramování mysli.

Vanda se velmi snaží, čím více se snaží, tím větší má frustraci, protože se stále necítí dobře. Zesiluje v ní myšlenka, že asi dělala stále - a dělá do teď někde chybu, že není stále v pořádku.

Že ve svých pocitech je chybně. Upne se na potřebu odpuštění a domněnku, že když posune dál svoji rodovou linii - proběhne odpuštění mezi jí a otcem, že bude cítit větší mír v sobě a její hněv se vyřeší. Upne se na techniky EFT. Na chvíli se jí uleví, ale po cca měsíci má zhoršení bolestí žlučníku, je více spavá, unavená přes den bdící přes noc.
Vanda je jeden z příkladů, kdy si jako dítě zafixovala hněv ze samotou (odkazována do pokoje, když se jako malá hněvala) a strachem (bylo jí řečeno, že nahněvané děti si odnese čert). Z pohledu dospělé Vandy banalita, z pohledu jejího vnitřního dítěte totální úzkost a panika.

Únava a spavost přes den je dána zesílenou kontrolní částí nad emocemi hněv, aby se neprojevily. Další důvod je, že práce, kterou dělá, dělat nechce. Nechce být úkolovaná. Jenže Vandy Ego jí mění realitu vnímání formou gaslightingu tak, že ji přesvědčuje, jak je dobré být v podřízené pozici.

Co Vanda nevidí?
Její hněv, agrese a panovačnost je zde proto, aby si uvědomila dar vedení lidí a podpory lidí.
Důvod proč nevidí svůj dar vedení lidí je následující.
V její rodině je otec považován za agresora, protože se velmi často vzteká a nadává. Úkoluje druhé. Nemá ho vlastně nikdo rád. Proto se Vanda snaží nebýt jako on, chce zapadnout a chce aby ji měli lidé rádi.
Její pochybnosti ji udržují v podřízenosti.

Důvod proč ji udržují v podřízenosti?
Tady je třeba porozumět, jak funguje její matka. Matka je klidná, milá, obětavá žena. V očích rodiny je ona ta lepší, hodnější. Obětovala svůj život rodině a práci, kterou nemá moc ráda, kde se není schopna seberealizovat. Neplní si svoje sny. Vanda se necítí tak sama, když probírá s matkou svoje strasti, cítí, že jí matka rozumí. Jenže to, co se děje Vandě a matce je, že udržují spojení mezi sebou na negativních vazbách (obětování, studu, vině, podřízenosti).
To, co Vanda nevidí je, že ty energie jdou proti jejímu vrozenému daru vedení a řízení.
Její matka neměla dostatek odvahy vystoupit a jít za svým snem. Proto i Vandu přesvědčuje, jak je lepší být v podřízené pozici a nemít zodpovědnost, mít klid.
Tím, že navíc okolí považuje matku za tu "lepší" protože nevyčnívá tak, jak její agresivně vybuchující otec, vede Ego (gaslightingem) Vandu spíše k tomu zapadnout k matce. Protože matka je oblíbenější.

Stav jejich emocí se projevuje bolestmi žlučníku, solar plexu, zažívacími potížemi. Tato bolest je jako když žadoní malé dítě o pozornost, vnímání a uznání.

Vandina podvědomá domněnka - skryté silné přesvědčení je, že přijde o matku a bude sama, když bude následovat svůj dar vedení lidí a bude úspěšnější než matka. Odlišovala by se od matky ve vibracích úspěchu a štěstí.
To, co potřebuje Vanda udělat je prozkoumat mysl, co má naučeno jako přesvědčení směrem k hněvu, musí se spojit se svojí bolestí vnitřního dítě, a zjistit, jak jí funguje mechanismus, který jí odvádí pryč od emocí.

Svůj nervový systém potřebuje po malých krůčcích učit, že je bezpečné cítit hněv a jakékoli jiné emoce. Takže Vanda se potřebuje pořádně rozčílit, začít vyjadřovat hněv tělesně, poslechem hudby, křikem, kresbou. Když se jí začnou objevovat myšlenky, co vše se jí stane, když se bude hněvat, soucitně je přesvědčovat o opaku. Např. Při myšlence, že přijde do pekla (strach z trestů a odsouzení) se ptát, zda opravdu peklo existuje. Potřebuje svému vnitřnímu dítěti vysvětlit, že mu rodiče lhali, když mu něco takového tvrdili. Je nesmírně důležité, aby Vanda neomlouvala v tu chvíli před sebou svoje rodiče (že to měli těžké, že dělali co mohli v její výchově, že to jinak neuměli). Důvod je prostý - když se začnou omlouvat rodiče, zpochybní se pocit a emoce, která je v člověku reálná a dojde k vnitřnímu zahanbení. A to není sebemilující zahanbovat v sobě svoje opravdové pocity.

Je z mého pohledu nutné, abychom se naučili měnit myšlení a myšlenkové přesvědčení ve vztahu k negativním pocitům a emocím. Chtít cítit emoce, emoční bolest místo vyhýbání se jí. To, co nás nejvíce rozčiluje a to, k čemu cítíme největší odpor nebo strach, tak začít se zvědavostí a otevřenou myslí zkoumat, protože za tím je ukrytý poklad.

Současně musíme přijmout fakt, že osvícení není nic jiného, než stav autenticity a že neexistuje na Zemi nic takového, jako vyšší stav bytí. Jsme lidé a zažíváme v první řadě lidství.

Mějte hezké dny
Ina Podpora zažívání v době Vánočních svátků a Silvestra TS a homeopatiky

Pár tipů, jaké tkáňové soli a jaké homeopatika pomohou se zažívacími problémy v období svátků.🌲

🌺Stres, který není uvolňován z těla každý den již před vánocemi (dýcháním, cítěním těla) se může pak projevit v průběhu svátků. Žlučníkové, ledvinové koliky nemusí být po smaženém kapru se salátem nebo prochladnutím venku. Jídlo už je jen spouštěčem emoční energie, která je držena v nervovém systému těla už právě před vánocemi a není uvolněna - vyřešena.

🌺Dávkování solí i homeopatik:

Jakmile se objeví příznaky, je potřeba nasadit intenzivnější dávkování (po 15 min.nebo půl hodině), dokud neustoupí příznaky. Poté snižovat dávky. U tkáňových soli je možné je všechny dávat naráz do jednoho nápoje, a rychlejší nástup mají, když se pijí horké.

🌺Tkáňové soli

KaliPhos + FerPhos+NatMur - kombinace na únavu, vyčerpání.

CalcPhos - zrychlená mysl, která překládá "co vše se musí udělat", pocity vnitřní zimy a chladu, křeče v žaludku

MagPhos - bolesti hlavy, migrény, pocit sevření v oblasti solaru, pocit prázdného žaludku i pro jídle

FerPhos - akutní zánět žaludku, zvracení, zvýšené teploty

KaliSulf - pocit těžkého žaludku po jídle, zpomalené trávení.

NatPhos - pálení žáhy, reflux, nadbytek žaludečních kyselin

KaliMur + NatMur - zvracení, průjem

NatSufl+NatPhos - průjem, nadýmání

NatSulf - přejezení, příliš mnoho alkoholu

NatSulf+MagPhos+NatMur - zácpa

🌺Homeopatika

Nux vomica 9 nebo 15 ch - přejezení, alkohol, kouření,

Lycopodium 9 nebo 15 ch, nadýmání v oblasti v pase, vyšší část břicha

Carbo vegetabilis 9 neb 15 ch, nadýmání v oblasti celého břicha

China 9 nebo 15 ch - nadýmání, kdy uvolnění plynu nepřináší úlevu, ztráta tekutin

Arsenicum album 9 nebo 15 ch, nevolnost po zkaženém jídle

Veratrum 9 nebo 15 ch - zvracení

Ipeca 9 nebo 15 ch - zvracení, kde po vyzvracení nepřichází úleva

Pulsatila 9 nebo 15 ch - časté říhání před jídlem, nebo i po jídle


Seminář

 O dýchání a soucitném dotazování

Náplň semináře

🍀1. Dechové cvičení na uvolnění těla a mysli

Vědomé dýchání je pomyslnou kotvou do přítomnosti. Je prospěšné v okamžiku, kdy se mysl začne příliš toulat do minulosti, nebo budoucnosti. Dále velmi pomáhá, když tělo a podvědomí vyhodnotí situaci v přítomnosti jako nebezpečnou tak, že se spustí trauma (panika, úzkost, agrese).

Ukážeme si více dechových technik, ze kterých si vybere každý tu, která mu bude vyhovovat nejvíce.

🍀2. Soucitné dotazování

Během dnů se přirozeně dostáváme do situací (může jít i o konflikty), které v nás mohou vyvolávat nepříjemné stavy.

Podobné nepříjemné stavy (stavy stagnace) můžeme zažívat, pokud cítíme touhy a potřeby, kde nedochází dlouhodobě k jejich naplnění.

Oba tyto stavy jsou pro tělo a mysl spouštěcí. Je to pomyslně spuštěné lano, které je nám ukázáno proto, abychom se po něm spustili a prozkoumali stav v těle a podvědomí.

Příklady:

Opakující se stejné konflikty a situace v rodině, v partnerství, se spolupracovníky

Stagnace v oblasti vztahů, kreativního tvoření, cvičení, změny práce

Opakující se zdravotní problémy fyzické a psychické (migrény, nespavost, bolesti těla, bezmoc,frustrace, odpor, apatie atd.)

Pokud se dlouhodobě spouštěče ignorují, mohou způsobit větší problémy jak psychické, tak fyzické.

Soucitným dotazováním si prakticky ukážeme, jak porozumět a uvolnit části, které drží stagnaci, nebo jsou v odporu a kde mají kořen.

🍀3. Prostor pro vaše dotazy, příklady.

🍀4. Tkáňové soli - diagnostika a zakoupení tkáňových solí

V případě zájmu provedu biochemickou diagnostiku z obličeje, kterou určím jaké soli tělu chybí.

Kdy: 10. 12. 2022 ve 14 hod.

Kde: Cesta integrity - centrum Silvie Šabacké, Nálepkova 197/14 Brno-Jundrov

Délka: 3 hodiny

Cena: 750 Kč

Přihlášky: tel.č. 603308020, mail.: ina.p@seznam.cz

Seminář - o co byste měli zájem? 

Zdravím :-)

ráda bych vás poprosila o zpětnou vazbu - spolupráci.

👉 Mám v plánu udělat seminář a zajímalo by mě, o co z toho, co mohu nabídnout, byste měli největší zájem, s čím bych vám mohla pomoci.

Níže vypíšu, co na semináři může proběhnout.

🍀Praktická cvičení 🍀

👉 řízené dýchání cvičení na uvolnění těla (z úzkosti, strachu, paniky, únavy)

👉 soucitné dotazování k mysli, dotazování do podvědomí k obranným částem, které nedovoluji posuny vpřed - drží ve stagnaci. (Např. Touha po jiné práci, nedaří se udělat krok k odchodu, a nalezení jiné práce. Pocit, že je třeba ukončit vztah, ale nejde udělat krok k odchodu. Touha po kreativním tvoření, ale nejde udělat krok k přihlášení se do kurzu. Touha po partnerství, ale nejde najít vhodný partner. Potřeba práce s tělem, cvičení, hubnutí, ale chybí motivace ad. ) Možná ukázka na vašich příkladech, nebo na příkladech z mojí praxe.

👉 vztahové téma - jak nalézt kompatibilitu - slučitelnost - ve vztahu. Mohu ukázat na vašich osobních příkladech co je kompatibilita, jaké vzorce myšlení brzdí hlubší spojení a funkčnost vztahu (pracovního, partnerského, rodinného, vztahu s dětmi nezletilými i dospělými)

👉 informace o tkáňových solích, jak je používat, mohu udělat na místě i biochemickou diagnostiku z jazyka a obličeje, možnost i prodeje tkáňových solí.

👉 základní ukázka akupresurních bodů na uvolnění problému, bolesti v těle.

Těším se na vaši zpětnou vazbu,

Mějte hezký víkend 🍀

Ina


ALZHEIMER

AUDIOVERZI ČLÁNKU NAJDETE NA
  
https://soundcloud.com/ina-pokorna/alzheimer-audioverze?fbclid=IwAR0LRK0VqV8PvgukLXWynBlshXjbN6QtHIMMPq647JFDA8xZLZdEANR3ZDc


🍀Alzheimer - jak se odráží trauma v onemocnění

🍀Tkáňové soli a homeopatika jako prevence

🍀Návod jak reagovat na blízké, kteří trpí chorobou

🍀Příběh Františka

J.I.Pokorná

👉Definice

Alzheimerova choroba - je neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk v některých částech mozku. Dochází ke ztrátě kognitivních schopností, intelektuálních schopností, ale i fyzických schopností.

Protože toto onemocnění souvisí také s traumatem, upřesním definici, co je trauma.

👉Trauma je stav emoční a mentální nouze, způsobené nějakým zážitkem, je to vlastně nechtěná zkušenost. Nemusí vyvolávat nutně velké tragedie, ale záleží na tom, do jaké míry je trauma vytěsněno.

👉S traumatem se mohou pojit i vzpomínky. Pokud má někdo silné vzpomínky z dětství, pak tím naznačuje bytost v člověku, že ve vzpomínce je uloženo emoční trauma a že je disociováno od osoby ve formě fragmentu.

👉Lidé trpící Alzheimerem mají nevyřešená traumata, která zažívaly v dětství, dospívání, zažívali různé děsivé situace plné strachů (fyzické násilí, sexuální zneužívání, zastrašování, vyhrožování), které přežili fyzicky, ale jejich traumatizované emoční části zůstaly pohřbeny v podvědomí a fyzickém těle. Vyvinul se u nich silnější mechanismus jak zvládat - vytěsňovat a potlačovat emoce. Jsou celoživotně ve zvýšené kontrole - jak co nejméně " cokoli cítit". Tehdy jim tento mechanismus zajistil fyzické přežití.

Dále mají zesílený strach z fyzické smrti. Tento strach může také souviset se zažitým traumatem.

👉Jak reaguje fyzické tělo v traumatu? Tak, že se nervový systém a žilní systém "smrští" a děje se v těle chemický hormonální koktejl. Protože se toto děje v dětství, není to většinou na dětech pozorováno. V dospělosti, pokud má někdo vzpomínky z traumatických situací, a je schopen o nich mluvit, je to velmi dobře. Co ale většinou není takový člověk schopen je cítění v těle. A rozpohybování cítění v těle je stěžejní pro uvolnění traumatu a vyřešení vzpomínek. Protože tělo je to, co reaguje nemocí na vytěsněné trauma.

👉Když se začne onemocnění rozvíjet, děje se u těchto osob to, že se během dne pohybují v čase a prostoru svého emočního traumatu. Jejich vyšší já se snaží o integraci, scelení.

🍀Abyste lépe porozuměli, co se děje v člověku, který trpí Alzheimerem, popíšu vám případ Františka, které mu nyní 76 roků.

Františka ke mně přivedla jeho žena Miloslava. Tehdy měl krátce diagnostikované onemocnění v lehké formě. Mluvila jsem s Františkem a ptala se ho na jeho dětství, co si z něj pamatuje. Vzpomněl si na pár zážitků. Měl otce, který ho fyzicky trestal. Další ze vzpomínek byla, kdy se pod ním jako 9letým prolomil led a on pod něj spadl. Probírali jsme pocity, jak se tehdy cítil, co se tehdy okolo něj dělo, pamatoval si pouze to, že padl pod led, neví, jak dlouho tam byl, pak si vzpomněl, jak ho vytahovali.

Další mu přišla vzpomínka, když mu zemřela matka. To mu bylo 55 letech. Tehdy měl velkou potřebu uvolnit emoční bolest pláčem, ale nešlo to. Doslova mi řekl "no víte, co mohu dělat, když potřebujete plakat, a nemůžete, nesmíte, nejde to"

František v tu dobu nechtěl jít do hlubšího prozkoumání vzpomínek.

Po cca 1roku od setkání s Františkem se se mnou spojila jeho žena Miloslava s prosbou o radu. Františkovi se zhoršil stav, Miloslava si nevěděla rady, jak má reagovat v situacích, kdy se František např. Intenzivně dožaduje, aby ho odvezla k jeho matce. Nepomáhá vysvětlování, že matka již nežije, že je mu 76 roků a že bydlí jinde, než kde bydlel jako dítě.

Častěji během dne se mu stávalo to, že byl agresivnější. Když vyžadoval, aby ho Miloslava odvezla k matce, tak se u něj agrese projevovala až do potřeby fyzického napadání.

👉Pokud se člověk s Alzheimerem dostane do stavu, kdy se u něj projeví emoce v jakékoli formě (u Františka agrese) a k tomu se dožaduje např. aby ho odvezli k matce, nemá smysl jim vysvětlovat, že jsou v jiném času a jiném prostoru ve svém fyzickém těle.

👉Jejich emoce a trauma začne více předstupovat do popředí právě z času a prostoru, kdy se stalo.

👉V takových situacích je dobré se soucitně dotazovat např. Kde jsi? Co se ti tam děje? Co se ti stalo, že chceš domů? Jak se teď cítíš? Jak ti teď je? Co potřebuješ nejvíce? Kolik je ti roků?

Vytvořit emočně bezpečné prostředí, kde se může osoba s tímto onemocněním vypovídat, v ideálním případě uvolnit emoce držené tělem je stěžejní.

V případu Františka vyvstalo, že byl s dětmi na táboře, že byl malý cca 8 letý, a že se moc bál, nebyl vyslyšen v tom, že chce jet domů k matce, byl nucen vytěsnit jako malý hněv, že mu nechtějí vyhovět.

V dalších situacích, kdy hledal matku, vyplynulo, že se domníval, že ho zapomněli u babičky a dědy, kde také být nechtěl. Odvedli mu pozornost hrou, matka s otcem odjela tak, aby je František neviděl. Jenže František jako dítě tehdy vyhodnotil pocitem situaci tak, že ho u babičky a dědy zapomněli.

Objevila se i část vzpomínky, kdy se dostal pod led, jeho otec mu tehdy vyčinil a potrestal ho za to, že nebyl pozorný.

👉Nepovažuji pacienty s Alzheimerovou chorobou, ani seniory, kterým je diagnostikována stařecká demence za onemocnění. Jde o lidi, kteří nemají vynesené emoční traumata na světlo vědomí a jejich vyšší já se snaží opět dostat k sobě - tzn. spojit se opět se svými emocemi a uvolnit trauma z těla - nervového systému.

🍀Jako prevence (nejen pro ty, kteří mají v rodině dispozice k tomuto onemocnění) jsou následující tkáňové soli, které podpoří mozek, nervový systém, žilní systém.

🪷Silicea - vyživuje myelinové pochvy nervových vláken, je základní tkáňovou solí doporučovanou jako prevence onemocnění Alzheimerem.

🪷MagPhos -další sůl (vyživuje mozek hořčíkem), kde bylo potvrzené, že nedostatek tohoto minerálu má za následek onemocnění Alzheimerem.

🪷KaliPhos - udržuje práceschopnost a funkčnost mozkových buněk. Velmi ´činná je při jakékoli psychické únavě, vyčerpání (nejen u starších lidí, ale i dětí, studentů)

🪷CalcPhos - je nazývaná solí života, v oblasti činnosti mozku má zklidňující a regenerační účinek na cévní soustavu v mozku, působí na uvolnění svalů, šlach, kosterního svalstva - uvolňuje napětí v těle.

👉Kombinace MagPhos, KaliPhos, CalcPhos - jako horký nápoj před spaním pomáhá regenerovat mozek a nervový systém.

🍀Homeopatika - strachy

🪷Aconitum napellus 30 CH - panické stavy,

🪷Arsenicum Ablum 30 CH- úzkostné stavy, strachy ze smrti.

🪷Stramonium 30 CH - strachy ze tmy a duchů

🪷Belladona 30 CH - neklidný spánek, výkřiky ze spaní

🪷Causticum 30 CH- plačtivost a strach ze tmy, pro ty, kteří byli v inkubátorech a mají pocity a strachy z odloučení.

🪷Gelsemium 30 CH - ochromující strachy před druhými lidmi, z vystoupení

.

O mysli, egu a spiritualitě 
Příběh Emy 

Audioverze článku je dostupná na

 https://soundcloud.com/ina-pokorna/o-mysli-egu-spiritualite-pribeh-emy?fbclid=IwAR0cByD3uldjmT_sQnmnlM-faaRSZO0QLKt5_4IjhV1fNPwU6jCsCwxPpdk


Mysl každého člověka je jedinečná, protože každý člověk vnímá a prožívá ve svém těle situace odlišně. Asociaci (formu spojení) vytváří mysl s mozkem. Podle toho, v jakém prostředí se vyvíjel nervový systém (do cca do 8 let věku - zda bylo prostředí podporující a emočně dostupné, nebo emočně nedostupné a tíživé) si vytvoří mysl asociace více pozitivní nebo negativní. S myslí je spojené i Ego. 

Ego je obranná část člověka, která ho částečné chrání před zraněním a domnělém vyloučení a zároveň Ego překládá člověku myšlenky a impulzy takové, aby zůstal člověk "přijatelný" pro prostředí. Ego nemá rádo být špatné. Jaké Ego člověk má, zase záleží na tom, kde vyrostl, z jakého sociálního prostředí pochází. Pokud vyrostl např.v rodině náboženské, bude Ego tohoto člověka považovat např. sexualitu, nebo hněv za špatné, bude překládat nepříjemné pocity a zostuzující pocity jako prvořadé při pohledu třeba na film, kde bude probíhat vášnivá sexuální scéna. 

Člověk s tímto "egem" bude prvně pohoršen, přijdou mu myšlenky kritizující scénu, i herce, ale současně bude mít velkou touhu toto zažít. Pocit touhy zažít takovou sexualitu a vášeň mu bude překládat jeho část, která má v nenaplněné potřebě sexuální prožitky. V souvislosti s myslí bych chtěla zmínit spiritualitu. Slyšeli už jste někdy informace ze spirituálních zdrojů, nebo učitelů, že např.vláda mysli nad srdcem není v pořádku? Nebo že je nutné se odprostit od Ega?Jako lidé nemůžeme existovat bez spojení 3 základních složek.Složka těla (hmoty), složka srdce (pocity) a složka mysli (myšlenky). Všechny tyto složky jsou manifestaci duše - ve hmotě (tělo) manifestaci duše přes myšlení (mysl) a manifestace duše přes pocity a emoce (srdce). Jedna nemůže existovat bez druhé a třetí. Zbavit Ega se nedá, dá se mu jen porozumět a akceptovat ho.

Ego (jak jsem uvedla výše - nechce vypadat špatně, chce zapadnout) - se může chytnout na informace ze spirituální oblasti a odklonit člověka od sebe, svých emocí, svého prožívání. Při shlédnutí videí, čtení článků z oblasti seberozvoje může ego předkládat i pocity, jak ti, co to přednáší nebo píší mají spoustu věcí zvládnutých a může chtít zapadnout a být stejně dobré a osvícené jako oni. 

Velmi lehce se pak dá sklouznout do pasti spirituality. 

Člověk chycený do pasti spirituality může zažívat více pocitů frustrace, hledat, kde dělá chyby v práci na sobě, když se cítí špatně. Domnívat se, že když se cítí špatně, že dělá něco špatně. Takto zesílené ego zatěžuje mysl a je to velmi zatěžující stav i pro fyzické tělo. Mysl se dá se vytrénovat na pozorování tzv. meditací vipassana. 

 Vipassana umožňuje poodstoupit pojmenováním pocitů, emocí, myšlenek od nich a tím pádem nebýt do nich zacyklen. Mysl vyčerpávají i informace a myšlenky, které jí berou mentální energii. To, zda svědčí nebo nesvědčí stav myšlenek a přemýšlení se dá zjistit dotazováním.

Už jen položení otázky (z otázky se může člověk naučit o sobě více, než z odpovědi) se mysl může efektivně uvolnit. Otázky pro uvolnění mysli:

Je tohle pro moji mysl prospěšná informace? Je pro mě prospěšné nad tímto přemýšlet? Když je mysl příliš zahlcená, myšlenkami. Další z otázek na zklidnění mysli může být - jaká bude následovat další myšlenka? Položením otázky můžete vypozorovat, že mezi myšlenkami je pauza, která může ulevit a např. i přerušit myšlení, kde převažuje strach nebo nejistota, chaos. 


 PŘÍBĚH EMY 

 Ema si začala před cca 5 lety řešit svoje vztahy. Přítel jí byl nevěrný, a po rozchodu nebyla schopna navázat vztah s mužem. Začala s praxi seberozvoje. Navštěvovala různé semináře, kartářky, léčitele. Její mysl přijímala informace typu, že to, proč od ní přítel odešel bylo proto, že v minulých životech byla mužem, odešla do války a z války se nevrátila. Proto on odešel od ní teď. Další z informací byla, že v dalším životě byla krutá panovnice, svému manželovi byla nevěrná. Proto od jí partner v tomto životě opustil. Informace přijala jako fakt, ale už nepostřehla, jak se informace navázaly na část její osobnosti, která nesla pocity viny a domněnky, že dělá někde chyby. zvýšil se jí chaos a hyperaktivita mysli. O to více chtěla v sobě věci měnit a napravovat. Zvýšil se jí i pocit a domněnka, že je s ní něco špatně. Což byla základní známka toho, že je ovládána části, která má tendence k trestání, potažmo části, která nese perfekcionalistické znaky. 

Její mysl se velmi zatížila. Pod tlakem mysli začala mít i zažívací potíže. Stav mysli se začal odrážet na fyzickém těle. Začala více pracovat s pocity a emocemi v těle a dotazováním směrem k mysli.

Její pocity a emoce jí ukázaly, že při odchodu partnera měla stejné pocity jako 5ti letá, když odešel její otec od rodiny. Tehdy Nebyla o odchodu otce informována, nemohla prožít emoce, její matka i otec si mysleli, že nic nepozná, když se otec odstěhuje (jezdíval na montáže), i tak býval doma pouze část týdne.Rodiče použili tzv.Gaslighting. 

Takže přesvědčili ji, že to, co cítí není pravdivé. Přesvědčili jí o svých pravdách. Přesvědčovali ji velmi laskavým způsobem. Tím pádem jí zmátli v jejím "vnitřním" navigačním pocitovém systému. Proto ani dlouho nepoznala, že je jí její partner nevěrný. 

Po uvolnění traumatu v těle se po nějaké době začala její mysl více otvírat. Začala zjišťovat, že dříve s partnerem zažívala situace, kdy cítila, že není s jejich vztahem něco v pořádku. Cítila i že zde může být milenka. Nicméně tomuto pocitu nevěřila, Vždy věřila tomu, co jí řekl partner. Partner ji přesvědčoval o svých pravdách - velmi laskavým způsobem (gaslighting) - stejně, jako její rodiče tehdy Emu, jako malou holčičku. 

Ema jako dítě přijala domnělé pocity viny, že ona je příčinou toho, proč otec odešel, že s ní nebylo něco v pořádku. I když se s otcem vídala, ten den, kdy se odstěhoval byl pro ni silně traumatický, a odrazilo se toto trauma na vztahu s přítelem. Pocítila emoční bolest z odchodu partnera stejnou, jako když odešel její otec od rodiny. Zviditelněním této emoční bolesti mohla uzdravit svoje emoční části, vysvětlit z pozice perspektivy dospělého já svoji mladší perspektivě - svému dětskému já to, že nenese vinu za to, že jí otec opustil.

Co to je "vnitřní dítě"? 

Osobně se mi líbí tato definice: Vnitřní dítě je schránka v naší psychice, která obsahuje věci jako nevinnost, hru, úžas, zkoumání, potlačovanou touhu, zájmy, zvědavost, kreativitu v přítomném okamžiku, poctivost, představivost, emoce a traumata, která k němu patří, vzpomínky na dětství, předporodní záměr, ale i původ vzorců v našem životě. 


Vnitřní dítě se projevuje v dospělém člověku projevuje vlastně každý den. Jsou to naše emoce, emoční reakce na prostředí, hněv, smutek, radost. Pokud někomu chybí nadšení, odhodlanost, vnitřní síla, těžko se mu říká ne, nedokáže dotáhnout věci do konce tak, aby byl sám spokojený, cítí se unavený, vyčerpaný, chybí mu vědomě spojení s vnitřním dítětem. 


Práce s vnitřním dítětem může zviditelnit a i ukončit různé negativní vzorce přesvědčení, problémy ve všech vztazích (rodinných, partnerských, pracovních), může se spojit se svoji jedinečnou pravdou, se kterou se narodil, může objevit svoje talenty a tím naplnit svoje poslání.


Na druhou stranu může být velmi těžké se k částem dostat, pokud člověk zažíval jakýkoli druh zneužívání, emočního, nebo fyzického násilí, strachy a nejistoty, překračování hranic a žije více v obranném odporu. V dospělosti může ve svém vědomí takový člověk odmítat vnitřní dítě, tak že odmítá svoje emoce a pocity. S tímto mohou souviset myšlenky např. že je práce s dítětem zbytečná, že už je z dětství vše pryč, že je zbytečné se tam vracet, stejně jako že minulost je prostě pryč a hotovo. 


 Takovému člověku nedělají dobře malé děti, zvířata, mláďata, nebo se jich straní, může mít i myšlenky, že jsou otravné, takový člověk pronáší slova typu " že chce mít klid" V duchovní oblasti je nejčastější přicházející myšlenka - to už mám zpracované. Nebo jsou lidé, kteří mají při myšlence, že by měli mluvit se svým vnitřním dítětem pocit, že je to nesmysl, aby v sobě měli něco takového a navíc aby s tím mluvili. 


 Proces práce s vnitřním dítětem, které v sobě nese i bolest, není příjemná záležitost, proto není divu, že se do tohoto procesu některým lidem vůbec nechce. Ale zase na druhou stranu pro někoho, kdo rád zkoumá, nebo komu se pořád dokola opakují stejné situace v životě, a má už toho "dost", nebo se cítí ve stagnaci a nemůže s některých situací odejít, i když cítí, že by chtěl, potřeboval - je způsob práce s vnitřním dítětem řešením. 


 Z mých osobních zkušeností i ze zkušeností ze sezení s klienty považuji práci s vnitřním dítětem za stěžejní. Cokoli se totiž naťukne jako spouštěcí situace (emoční, zdravotní, konflikt atd.) - kořenově se vždy dostaneme do dětství. 


Jak s aspektem (fragmentem) vnitřního dítěte pracovat? Nejdůležitější je ptát se: Jak se teď cítím a snažit se prozkoumat a pojmenovat pocity v těle. Další je zkoumavé dotazování se směrem k pocitům, které se objevují. Řízené meditace (osvědčily se mě meditace, které prvně zkoumají stav fyzického těla a odhalí vnitřní projekci ega na pocity)Na uvolnění těla je velmi dobré dýchání do míst, která jsou např. ve stažení, nebo v nějakém diskomfortu. 

Nespavost

10.11.2021

- tipy jak ji řešit (práce s myslí, a emocemi, homeopatika, tkáňové soli)

Žití na Zemi je o vztazích. Začínáme vztahem k rodičům. Každá bytost se rodí se svou "krabičkou" jedinečnosti a svým navigačním systémem. V dětství se u každé bytosti jeho navigační systém "přesměruje". Kam - to záleží na přístupu rodičů k dítěti. I sebelepší milující rodič se nemůže vyhnout chybnému naprogramování svého dítěte. Na této planetě to...

Žena potká muže, ucítí mezi sebou vášeň, chemii, přitažlivost, chemii mezi nimi způsboje PODVÉDOMÍ. Podvědomí ženy (stejně jako podvědomí muže) začne už při pvním setkání očekávat, že muž splní její nenaplněné potřeby - z dětství. .Oba na urovni vědomé zatím cítí jen obrovskou přitažlivost a touhu po sobě. Zatím ani jeden z nich netuší, že to , co...