Znáte svoji podvědomou strategii, jak se vyrovnáváte se stresem?

23.02.2024


Audioverzi textu najdete na https://soundcloud.com/ina-pokorna/znate-svoji-podvedomou-strategii-jak-se-vyrovnavate-se-stresem

🍀🍀 Zvládací mechanismus (coping mechanisms) je specifický postup nebo technika, strategie, která zvládá nebo vytváří adaptaci na stres. V textu používám výraz strategie, ale je jedno jak to nazveme, jestli technika, mechanismus, adaptační postup.

Níže jsou uvedeny obecné příklady těchto strategií a i uvádím konkrétní příklady.

Stres je velmi vážná věc. Lidská bytost nemůže prosperovat v atmosféře stresu. Když se lidská bytost dostane do stavu nouze, blahobyt a prosperita klesá. A tak je zcela přirozené, že bychom měli situaci změnit tak rychle, jak jen můžeme.

Situace, které nám způsobují úzkost však často nelze vymýtit. Vymýtit stresor je mimo naši kontrolu. Takže jsme nuceni se s tím vyrovnat, vypořádat se s tím a přizpůsobit se tomu. To platí zejména v dětství, když jsme přímo nerozhodovali o svém životě. Rozhodovali o našem životě lidé kolem nás.

Mnohé z těchto strategií nám umožňují přežít stresující okolnosti v našich životech, abychom mohli dále žít a expandovat navzdory stresu. Nějak nám prospívají, když už je máme zažité. Ale postupem času můžeme vidět, že právě tyto mechanismy zvládání, které nám dříve prospívaly, jsou nyní ty, které nám i druhým škodí, negativně ovlivňují. Důvod proč škodí je ten, že sice stresovou situaci zvládneme (podle zažité strategie), ale pak později v další situaci, která v nás vyvolá stres, bývají pocity ještě intenzivnější. Někdy se pak už projeví i jako onemocnění (fyzické, psychické).

🍀Pokud budete chtít prozkoumat, jaké strategie máte naučené a vědomě je začít vnímat a pochopit je, můžete odpovědět na otázky.

Při práci s otázkami je dobré vědět, že neexistují žádné správné a špatné odpovědi, existují jen vaše odpovědi.

1. Jaká z níže uvedených strategií, kterou se vyrovnávám se stresem je mi blízká?

2. Co vnímám, myslím, nebo cítím, že mi tato strategie, dává?

3. Co si myslím, nebo vnímám, cítím že mi bere?

🍀🍀Prvním krokem k tomu, abychom byli schopni vyřešit situaci, ve které se vyrovnáváme nezdravě se stresem je nejprve vidět, že se to děje a pak přesně pochopit, jak a proč se to děje.

🍀🍀Pak můžeme s tímto novým vědomím uplatnit svobodnou vůli a rozhodnout se, co s tím dál.

👉👉Některé příklady strategií jsou:

👉1. Návykové chování

Někdo, kdo prožívá rozchod, může začít pít alkohol, používat drogy, aby utlumil bolest a vyhnul se realitě.

👉2. Popírání

Osoba s diagnozou chronického onemocnění, může odmítnout závažnost stavu a vyhnout se nezbytným změnám životního stylu.

👉3. Humor

Během napjaté pracovní schůzky, vypjatých setkání může člověk vtipkovat, aby odlehčil atmosféru, a odklonil se od vážnosti rozhovoru.

👉4. Útok

Člověk, který se cítí kritizován a zahnán do kouta v hádce může slovně, vulgárně napadat druhé, aby se bránil.

👉5. Regrese - ústup

Tváří v tvář finančnímu stresu se může dospělý chovat dětinsky, rozčilovat se a vztekat se a vyhýbat se tak zodpovědnosti.

👉6. Nadměrná kompenzace

Vysokoškolský student, který bojuje s učením, je podvědomě v odporu vůči akademickému titulu, vysokoškolskému vzdělání, může přehnaně sportovat, aby získal uznání a sebeúctu.

👉7. Přehnaná (tzv.smrtící) pokora

Člověk v zaměstnání, nebo v jakémkoli kolektivu může soustavně zlehčovat a shazovat svoje příspěvky během hodnocení v kolektivu, aby nevzbudil pozornost a očekávání od druhých.

👉8. Sebeobviňování

Po neúspěchu projektu v zaměstnání, nebo kdekoliv jinde v kolektivu, může člověk přijmout veškerou vinu, cítit se provinile a zpochybňovat svou vlastní hodnotu.

👉9. Vyhýbání se

Osoba se sociální úzkostí se může záměrně vyhýbat veřejným místům nebo společenských setkáním aby unikla emočnímu a pocitovému nepohodlí.

👉10. Disociace

Oběť traumatické události se může odpoutat od reality, cítit se otupělá a odpojená, aby se vyrovnala se vzpomínkami.

👉11. Obcházení

V neúspěšném vztahu se jeden z partnerů může soustavně zaměřovat pouze na pozitivní a šťastné chvíle, ignorovat základní problémy a popírat jakékoliv negativní emoce.

👉12. Překrytí

Člověk, který je rád, že má pozornost nového partnera a nechce toto spojení ztratit může promítnout příliš idealistické představy o partnerovi do vztahu, což způsobí střet, když partner nebude splňovat požadavky a promítnutou idealistickou představu.

👉13. Intelektualizace

Tváří v tvář smutku se člověk může ponořit do zkoumání fází truchlení a vyhnout se emocionálnímu dopadu.

👉14. Distancování

Někdo si může vytvořit emocionální odstup po prudké hádce s přítelem, vyhýbat se komunikaci a konfrontaci.

👉15. Odpojení

Člověk který se cítí zranitelný se může emocionálně stáhnout a nesdílet své myšlenky a pocity s blízkými.

👉16. Usínání

Během stresujícího rodinného setkání se jednotlivec může stáhnout do ložnice a využít spánek jako únik.

👉17.Pasivní agrese

Někdo, kdo není spokojený s kolegou, nebo v jakémkoliv vztahu s jinou osobou, může vyjádřit svou nelibost nepřímo, mlčením, nebo může nenápadně pomlouvat druhou osobu před známými.

👉18. Projekce

Člověk, který se cítí provinile, za své vlastní chyby může tyto pocity připisovat jiným a obviňovat je ze stejných chyb.

👉19. Represe

Poté, co se jedinec stane svědkem stresující události, může nevědomě zablokovat vzpomínky aby navodil pocit, že ho situace neovlivňuje.

👉20. Substituce - nahrazení

Člověk, který nedokáže vůči autoritě (k nadřízenému, rodiči atd.) vyjádřit hněv, může tento nasměrovat do přílišného fyzického výkonnostního cvičení.

🌺🌺Praktické příklady

🌺Popírání

Petra má problémy s otoky nohou, karpály. Zjištěný má i myom a prolaps dělohy. Její zdravotní stav jí ukazuje, že je třeba změnit myšlení ve směru stravování. Vynechat maso, živočišné produkty a cukry. Tělo je zatížené dlouhodobě metabolicky a potřebuje odlehčit stravou. Petra změnu nechce udělat, nechce se učit nové věci ohledně jídla a stravování. Vysvětluje, že změnu nechce udělat kvůli manželovi, že by si manžel těžko na nová jídla zvykal.

Strategie ji umožňuje sdílet s manželem stejné jídlo a zvyky.

Strategie jí poškozuje fyzické tělo.

🌺Přehnaná (smrtící) pokora

Andreu na seminářích sochařství chválí lektorka, ale Andrea těžko přijímá pochvalu a neustále lektorce oponuje, že není. Andrea se bojí připustit emoční bolest, která souvisí s ponižováním a shazováním jejího talentu její matkou, když byla dítě. Musela by si připustit, že matky chování bylo zraňující. Rodiče Andreu podporují finančně. Proto žije v domněnce, že pokud si připustí emoční bolest z dětství, ucítí svůj dětský hněv, přijde o rodiče a bude ona tou zlou a špatnou. Andrea neví, že o rodiče přijít nemusí, že proces se odehrává pouze v jejím emočním a myšlenkovém systému.

Strategie jí dává pocit, že není vychloubačná a je hodná, taková, jakou ji chce společnost a rodina mít.

Strategie jí bere možnost více expandovat a být inspirací pro ostatní, vnímat svoje talenty.

🌺Substituce - nahrazení

Honza se potýká s hněvem. Za hněv byl trestaný jako dítě. Je mu 25 let. V zaměstnání má nadřízeného kterému není schopen se postavit a vykomunikovat s ním problémy. Honza svůj hněv směřuje do posilování a do kulturistiky. Kdykoli ucítí hněv, má potřebu jít cvičit. Energie hněvu se mu otáčí směrem dovnitř do těla, místo směrem ven z těla. Už 3x měl srdeční kolaps. Zatím není schopen tyto problémy přisoudit tomu, že musí změnit postoj a myšlení, směrem k emocím, hněvu a připustit si zranění, které si nese z dětství. Jeho přesvědčení je, že když ucítí hněv, hlavně na rodiče, je ten nejhorší.

Strategie mu dává pocit, že když je ve výkonu a je dostatečně fyzicky unavený, že udělal to nejlepší pro sebe.

Strategie mu bere fyzické zdraví.

🌺Odpojení

Irena byla v dětství kritizována za svoji citlivost. Kdykoliv se dostane do situace, kdy ucítí, že by měla říct, jak co vnímá, jaký je její názor na situace, lidi, problémy – odpojí se od sebe a odsouhlasí všem to, co chtějí slyšet. Přidá se k většině. Irena má problémy se štítnou žlázou a hlasivkami, krční páteří. Problémy přisuzuje sedavému zaměstnání. Její strategie ji drží v napětí v oblasti krku.

Strategie jí dává pocit, že když bude součástí většiny, budou ji mít všichni rádi.

Strategie jí bere fyzické zdraví. Bere jí možnost zažít opak – takže léčení. Když by řekla svůj názor, může zjisti, že umožní druhým lidem podívat se na věci i z jiných úhlů pohledu.

🌺Překrytí + humor

Štěpánka se seznámila s Adamem. Adam jí dal spoustu pozornosti a obdivu. Štěpánka v něm viděla to, co jí vždy chybělo v dětství. Obdiv a uznání. Žije v domněnce, že Adam je naprosto ideální partner, a že když jí tak obdivuje, tak určitě jí bude hodně pomáhat i v domácnosti, i s pracemi, které náleží muži. Přes zkreslení reality nevidí, že Adam vůbec není manuálně zručný. Kdykoli za ním hezky přijde a požádá, aby jí pomohl, začne jí Adam znovu lichotit, používá humor na odlehčení situace. Štěpánka se dostává do narůstajícího odporu vůči Adamovi.

Strategie jí dává pocit, že je vedle ní někdo, kdo jí opravdu vidí takovou, jaká je, a miluje jí bezpodmínečně.

Strategie jí neumožňuje vidět další možnosti, že si na mužské práce může najít někoho jiného. Je v omezujícím společenském vzorci, že jediný partner musí zastat všechny činnosti.

🌺Disociace

Klára si řeší fyzické a emoční trauma z dětství (fyzické tresty, zneužívání, šikanu). Upnula se na duchovní léčení přes archanděly, pozitivní zaměření. Hledá řešení problémů v terapiích, masážích. Kdykoliv jí tělo spustí reakci (úzkosti, strachu nejistoty) začne odříkávat afirmace a vizualizovat si bytosti světla, snaží se co nejvíce dostat do klidu a pozitivně myslet. Což ji vede k duchovnímu obcházení. Toto obcházení se jí projevuje tak, že má období, kdy nemůže spát, nemá chuť na jídlo, cítí bolestivost těla a deprese. Její tělo se není schopno uvolnit. Řešení pro Kláru je vnímat tělo a zjemňovat jak z venku (jemný citlivý dotyk např. při masážích) tak "uvnitř" (práce s dechem, uvolněním napětí) a tak učit tělo znovu cítit se v bezpečí.

Strategie jí dává pocit, že je na cestě k osvícení a uzdravení.

Strategie jí bere příležitost znovu opravdu cítit a žít plnohodnotný život. Zatěžuje i její fyzické tělo.

🌺Vyhýbání se

Pavel nemá rád nákupní centra, společenské akce, semináře, kde je více lidí pohromadě. Jeho bytost je traumatizovaná strachem z prostředí, lidí. Projektuje na lidi svá zranění. Uzavírá se doma. Vysvětluje si to negativními energiemi, které přisuzuje druhým lidem. On sám se cítí empatický a vyrovnaný.

Strategie mu dává pocit, že když je v klidu, je "správně".

Strategie mu bere možnost se vyléčit – zažít opak. Tzn. spojit se s lidmi, kteří mu mohou ukázat, že být v kolektivu, mezi lidmi "už" nemusí být nebezpečné.

🌺Projekce

Anna pracuje v seberozvoji, s regresemi, minulými životy. Vede klienty tak, že jim říká, co mají přesně dělat, kde dělají chyby, co musí v sobě změnit, co udělali dříve špatně. Klient zjistil, že to, co dělá podle Anny z dlouhodobého pohledu nefunguje a ohradí se. Anna použije strategii projekce, kdy obviní klienta, že se málo snaží, že špatně myslí, že je příliš negativní a že špatně plánuje a tvoří.

Strategie jí dává pocit - při práci s klienty, že je užitečná, že je pro ně prospěšná, pomáhá jim a že odvádí nejlepší práci.

Strategie jí bere možnost vidět skryté manipulativní techniky, odvádí její pozornost od jejího vlastního zranění. Manipulativní techniky, které vedou druhé k duchovnímu obcházení používá ke krátkodobému uspokojení jejích vlastních nenaplněných potřeb.

🌺Vyhýbání se – uvědomění si strategie

Alena měla velký strach z Romů, cizinců tmavší pleti. Kdykoli Alena uviděla Romy nebo lidi s tmavší pletí, byla vystrašená a v úzkosti, bála se, že ji okradou, že ji něco udělají. Rozhodla se, že chce zažít opak, protože vypozorovala fyzický diskomfort při pohledu na Romy, nebo na lidi s tmavou pletí. Jednou byla v nemocnici a hledala oddělení, kam potřebovala zajít na vyšetření. Všimli si jí dvě romské ženy, přišly k ní a poradily jí kam jít, byly velmi milé. Následně když přišla do výtahu, byla v něm další romská žena, která se s Alenou hned dala do řeči a řekla jí, jak se bojí lékařů a výtahů a nemocnic celkově. Alena v jednu chvíli zažila 2x léčení – čili zažila opak toho, co si nesla v přesvědčeních. Že jsou Romové špatní, že ji okradou a ublíží, kdykoliv ji potkají.

Text je částečně volně přeložený a inspirovaný z "Let´s talk coping mechanisms – Teal Swan"