Pochopení perfekcionismu

18.09.2023

Audioverzce textu dostupná na: https://soundcloud.com/user-534704981/pochopeni-perfekcionismu

🌺 Perfekcionismus – je část - fragment osobnosti člověka, která vznikne v důsledku traumatu a nenaplněných potřeb z dětství.

Perfekcionismus je jeden z mechanismů, jak se tělo a mysl naučili zvládat emoce (vytěsněním). Současně jim tento mechanismus zaručil blízkost s druhými. Je to mechanismus emočního přežití.

🌺 Pro upřesnění zopakuji, co je trauma.

Trauma je nechtěný zažitý stav, kde nenachází bytost řešení v dané situaci, do které se dostala. Děje se tak nejčastěji v dětství. Traumatizovaní jsme de facto všichni. Ani tak nezáleží na tom kolik traumat člověk má, ale jak hluboko je má vytěsněné.

🌺 Pro lepší porozumění vysvětlím, co jsou "části – fragmenty osobnosti člověka".

Nejsme jen tělo, které nese naše jméno. Máme v sobě části (některých si vědomi jsme, některých ne – ty jsou pak v podvědomí), které mají různé frekvence a zkušenosti. Nesou myšlenku, na ni navazuje pocit, emoce a následně je tělo vedeno těmito částmi k činu.

Níže uvádím příklady. Kdo chce prozkoumat jak reaguje v těle, jaké mu přichází myšlenky - může si najít fotku nebo video s kotětem, štěnětem. A další video s dopravní nehodou, nebo nějaké katastrofické video.

🌺 Příklad první. Představte si (podívejte se) na kotě, štěně, nebo květinu, záleží na tom, co máte rádi. Při pohledu na něj přijde myšlenka. Např. Jé to je roztomilé. Pak, když budete pozorovat svoje tělo, přijde pocit. Např. Se usmějete, pocítíte emoci radosti a pak vás tato část podnítí k tomu, abyste za štěnětem, kotětem šli a třeba si s ním hráli.

🌺 Pak si představte dopravní nehodu. Ta dopravní nehoda má nějakou vibraci. Přijde vám myšlenka. Každému přijde jiná, např. Někdo dostane strach a je paralyzovaný, nebude moci se hýbat, přijde mu myšlenka – je to děsivé, jdi pryč. Někomu přijde myšlenka – rychle volej o pomoc a půjde zachraňovat.

Zkuste si obojí procítit, jaké vám chodí myšlenky, jak reaguje vaše tělo, jaké máte pocity v těle, jaké se vám objevují asociace, vzpomínky. Každý máme jiné vnímání, zkušenosti, proto budeme reagovat každý na stejnou situaci odlišně.

🌻 A úplně stejné je to s našimi částmi - fragmenty v podvědomí nebo vědomí. Tyto části nesou myšlenku, zkušenost, pocit, emoci. S některými částmi jsme zžití více a s některými méně, o některých nevíme vůbec.

🌺 🌻 V dospělosti je podstatou části, která nese perfekcionistickou energii - myšlenka (přesvědčení) "že když bude vnímána ostatními lidmi jako dobrá a vnitřně (sama pro sebe) jako ta nejlepší, tehdy dostane lásku, uznání, pozornost. 🌺 🌻

Socializací - výchovou byl perfekcionista přesvědčován (záleží na tom, do jaké rodiny se narodí), že když se bude nějak chovat, vystupovat, mluvit, projevovat – tak jen za těchto podmínek bude jako dítě přijímáno, milováno, oceňováno.

🌺 🌻 Cokoliv pak by přišlo s daným vnímáním do konfliktu– rozporu tak to automaticky spustí pocity viny, studu a přehoupne se vnímání do perspektivy, že není jako člověk dost dobrý takový jaký je – což se rovná – nezasloužím si odměnu, lásku, přijetí, porozumění a aktivují se i podvědomá přesvědčení týkající se případného odloučení a opuštění. Jsou to velmi bolestivé stavy v těle i mysli.🌺 🌻

Setkala jsem se i s perfekcionistickými částmi, které mohou být zaseknuté v dětství v emocích (smutku, hněvu), kterým bylo "něco slíbeno" a slib nedodržen.

Dá se říct, že perfekcionismus je stav mysli a činů podobné zaseknutému CD.


🌻 Uvedu příklad
Dítě se cítí být samo s energií hněvu, za jakýkoliv projev je, zostuzováno, odmítáno. Je mu řečeno, že jedině hodné, tiché, pomáhající a oddané rodičům může být milováno, že nahněvané a uplakané, nebo když si prosazuje svoje potřeby je sobecké a ošklivé, nebo lenivé (když nechce pomáhat) a že nikdo (hlavně vychovatelé), ho nebudou mít rádi ani jako dítě, ani ho nikdo nebude mít rád v dospělosti.

🌺 🌻 Toto dítě, když vyroste, může mít tyto projevy perfekcionismu:

- může v přemíře dbát o svůj zevnějšek (aby nebylo "ošklivé"), může být nervozní kdykoliv se na něj kdokoli podívá a bude se primárně domnívat, že je na něm něco špatně, když se na něj někdo dívá a bude mít potřebu se neustále upravovat.

- když ucítí hněv nebo úzkost, smutek spojený s pocity oběti (emoční bolest vnitřního dítěte), bude používat všechny možné mechanismy, jak "necítit" (aby nebylo uplakané), může začít více jíst, meditovat tak, aby obešel pocity v těle, dýchat tak, aby se hněvu zbavil, bude se snažit dostat se do stavu, kdy bude jen klidný, vyrovnaný.

- může obviňovat druhé lidi z toho, že mu způsobily úmyslně bolest, a nebo může se držet dále od lidí, aby mu neaktivovali svojí přítomností hněv a úzkost.- může být v domněnce (pokud mu vychovatelé něco slíbili a nedodrželi to), že mu např. druzí něco dluží, nebo že jsou všichni, nebo celý svět proti němu. Také se mohou chtít separovat od společnosti.

- nebo může mít člověk úspěch, ale (aby nebyl sobecké a lenivé), nemusí ho "opravdově cítit" a může být neustále perfekcionistickou částí "honěn" k tom, aby byl ještě lepší, ještě perfektnější v tom co dělá. Aby získal tu lásku z venku.

🌺 🌻 Tady musím podotknout, že je rozdíl v pocitech, když je člověk motivován touhou mít úspěch přes trauma a očekává od druhých uznání a lásku a je rozdíl když je motivován tím poznat svoje kvality, které může nabídnout druhým a světu a ohodnocuje a odměňuje sám sebe.

🌺 🍀 🌻 Řešení

První krok je připustit si, že znaky perfekcionismu člověk má. I některé zdravotní problémy (ekzémy, cysty, nespavost, chronické bolesti a onemocnění), mohou být příčinou toho, že člověk je více pod vlivem perfekcionistické části - myšlení. Rozpoznat se to dá i tak, že mu věci, které dělá, které vytvoří, to jak vypadá – nepřináší ve výsledku kýžený "vnitřní pocit uspokojení, spojení".

Cesta jak zmírnit perfekcionismus je naučit se vnímat celou škálu emocí a pocitů a pracovat postupně na zmírnění vnitřního odporu. Hlavně se spojit s částmi sebe, které jsou zaseknuté v nenaplněných potřebách v dětství, a postupně je uvolňovat. V dalším kroku pak změnit chybně naučené přesvědčení "za jakých podmínek si co jak mohu zasloužit".

🌺 🍀 🌻 Vesmír a vyšší já v konečném důsledku totiž neznají slovo - frekvenci "zasloužit si".