Past seberozvojových a duchovních technik, proč z dlouhodobého hlediska nefungují

18.09.2023


🍀Příběh Vandy

Audioverzce textu dostupná na:
https://soundcloud.com/user-534704981/past-seberozvojovych-technik-proc-nefunguji

Seberozvojový business, a s tím spojené duchovní techniky jsou čím dál tím populárnější mezi lidmi. Na jedné straně je velmi dobře, že lidé zkoumají sebe a svoje stavy, na druhé straně pod touhou a potřebou věci vyřešit, cítit se dobře a v míru (což je přirozená touha) padají velmi snadno do pasti seberozvojových a duchovních technik. Místo zbavení se utrpení se v nich utrpení prohlubuje.

V tomto textu se záměrně zaměřuji na to, co nefunguje v oblasti seberozvoje.

Většina lidí (jak terapeutů, koučů, tak klientů) možná netuší, jak funguje Ego, jak lehce může dojít k tzv. gaslightingu (plynové osvětlení) vlastním Egem a obejití emocí a stínových části v podvědomí. Do Ega se prolínají i nenaplněné podvědomé potřeby.
Ty v tomto textu nebudu rozvádět a zaměřím se na někdy příště.

Vysvětlení termínů

Co je gaslighting? V psychologii jde o formu přesvědčování, při které osoba nebo skupina lidí způsobí, že někdo zpochybní svoje cítění, vzpomínky nebo vnímání reality. Lidé, kteří zažívají gaslighting, se mohou cítit zmatení, zpochybněni, úzkostliví.
Forma gaslightingu probíhá jak v dětství (pokud je dítě přesvědčováno, že to co cítí, vidí, tak v realitě přítomnosti není), tak v dospělosti (např. muž přesvědčuje ženu, že jí je věrný, i když ona cítí, že tomu tak není a nachází důkazy).

Co je duchovní bypass? Jde o vedení, které se zaměřuje na odvádění pozornosti pryč od fyzického těla, bolesti, emocí. Duchovní obcházení zahrnuje: fobii z hněvu, přehnanou odpoutanost od reality, iluzi o dosažení vyšší úrovně bytí, přílišný důraz na pozitivitu a připoutanost k ní, citové otupění a potlačování, přehnaně tolerantní soucit, používání kognitivních funkcí k únikům od emocionálních pocitů, silné až vysilující hodnocení negativních a stinných stránek, vyhýbání se běžnému každodennímu životu.
Je to vlastně ospravedlňování nebo vyhýbání se svým aspektům ve prospěch toho, co považuje společnost za lepší a osvícenější.
Jak funguje ego? Ego je forma našeho "já", která zajišťovala v dětství blízkost abezpečí v sociální skupině, rodině. Vzniklo v průběhu socializace. Touha Ega je "někam patřit, zapadnout, nebýt sám". Ego je přirozená součást lidství. Díky Egu zjistíme, co se nám líbí nebo nelíbí.

V dospělosti Ego dokáže odvést pozornost od vnitřní pravdy. Dokáže zmást obrazem i pocitem.

Největší iluzí Ega v duchovním světě je naprostá pokora a nesobeckost. Iluze je to proto, že Ego tím člověku zajistí a utvrdí pocit, že ten člověk je jediný nepostradatelný, silný a oddaný službě pro druhé a ostatní jsou bezmocní a potřebují zachránit.
Odměnou pak má být osvícenost. Tato iluze duchovna má velmi blízko ke křesťanskému náboženství. To zajišťuje šťastný posmrtný život v ráji, když bude člověk "pokorný a nesobecký", duchovno a touha Ega po osvícení nabízí to samé, ale už během života.
Aby člověk pochopil své vlastní Ego a jak mu funguje musí prozkoumat jaká přesvědčení nese jeho mysl.

Příklad
Pokud si člověk nese z rodiny přesvědčení, že hněv je zostuzující, špatný, byl s emocemi hněvu sám, byl izolovaný s emocí hněvu (jako dítě byl odkázán do pokoje se slovy - až se uklidníš tak přijď) bude se snažit být hodný a dobrý v dospělosti a bude mít jeho Ego touhu být osvícené a dobré. Bude tíhnout např.k budhistickému učení, meditacím, alternativám.
Budu uvádět příklady, na který můžete jasněji vidět a vyzkoušet si, jak funguje Ego.

Příklad
Najděte si na obrázku meditujícího Budhy nebo někoho, kdo medituje. Chvíli se na něj dívejte. Jakou touhu cítíte? Co ve vás tento obraz vyvolá za pocit? Co vám přijde za myšlenku?

Můžete si na otázky odpovědět.

Udělala jsem průzkum u přátel a klientů. Většina se shodla v tom, že v nich vyvolává pohled na meditující klid, touhu tohle umět navodit si tento pocit klidu, nerozčilovat se, zvládat s takovýmto klidem běžný život a situace.

S touto touhou a záměrem může většina lidí přistoupit k práci na sobě. Záměr - cítit klid a mít věci vyřešené, cítit se dobře a nad věcí je velmi odlišný od záměru chtít se poznat.

Vezmeme příklad Budhy. Budha cítil bolest, cítil emoce, měl negativní myšlenky, měl špatné dny. To co hlavně zvládl bylo pochopení jak funguje mysl a změnil přístup k bolesti a emocím tím, že jim otevřel dveře a přizval všechny svoje démony s úctou ke kulatému stolu.

Seberozvojový business a svépomoc je založen tak, že předloží lidem v reklamách, kurzech, seminářích cíl - že se mohou dostat v životě do bodu, kde se budou cítit dobře. Tohle je lživá představa, na kterou se chytá Ego spousty lidí.

Lidé, co jsou nevědomě chyceni na iluzi "klidu na všech úrovních bytí a že vyřeší vše a budou mít hotovo " se chytnou pak i na domněnku, že dělají někde chybu, když např.mají špatný den, něco je bolí, mají zesílené negativní myšlenky, když jsou více smutní, nebo naštvaní, nebo když se cítí špatně.

Když uslyšíte slovo stín - co vám přijde za myšlenky, jaké touhy máte směrem ke stínu? Co byste chtěli s tím stínem udělat?
Než budete číst dál, zkuste si na toto odpověď.

Z mého průzkumu vyvstalo nejvíce - chci ho vyřešit, tak aby už nebyl, tak aby už se mi neopakoval, někdo se ho chtěl zbavit na vždy.

Co je ve stínu? Nejvíce vyvstávají domněnky, že je tam něco negativního, nějaký hněv, nějaký smutek, nějaká bezmoc. Ale ve stínu jsou hlavně části osobnosti s odmítnutým talentem, s dovednostmi, vše, co v dětství nebylo podporováno, rozvíjeno.

Příklad
Pokud někdo vyrostl v rodině, kde si potrpí na vysokoškolské vzdělání, bude rodič nutit své dítě k tomu aby mělo VŠ také a může v dítěti potlačit dar malířství, nebo tance. Nebo dítě, které je umlčováno může mít dar řečnictví. Dítě, které se narodilo s velmi citlivým nervovým systémem mohlo zavrhnout svoji citlivost, pokud bylo upozorňováno, že citlivost je špatná a že musí být více silná. Dar citlivosti může použít při aranžování, v modním návrhářství,nebo při práci s dětmi, lidmi.

Duchovní techniky a praxe seberozvoje je praxe, kde se skrytě vede k PŘEKONÁNÍNEGATIVNÍHO. Odstranění negativního ve prospěch pozitivního. A tohle nemůže fungovat. Prohlubuje se propast mezi vědomým a podvědomým.
Většina koučů, terapeutů učí jak ještě více polarizovat.

Vede pozitivní proti negativnímu, jedno proti druhému.

Příklad
Jak mít peníze a zbavit se nedostatku.
Jak být dávající a zbavit se žárlivosti.
Jak mít pozitivní myšlenky a zbavit se negativních myšlenek.
Jak být v přítomnosti a nebýt v minulosti.
Jak se zbavit démonů a být jen andělsky čistý.
Jak se zbavit strachu a být jen odvážný.
Jak nebýt agresivní a nahněvaný a být jen klidný.
Praxe vylučování vytváří propast.

Ale vesmír je založený na jednotě a ne na vyloučení. Proto to, co se děje u většiny lidí pohybujících se v seberozvoji (jak u klientů, tak koučů) není osvícení, integrita, ale gaslighting Ega.

Příklad
Představte si chobotnici. Každé chapadlo chobotnice je jedna část vašeho podvědomí. Např.část, která nese žárlivost. Žárlivost nese emoční energii hněvu. Ego člověka chycené na duchovní lež (vyřešením hněvu se budu cítit jen dobře) ho začnevést tímto směrem - čili k vyřešení, vyčištění zbavení a překonání žárlivosti - hněvu. Tyto duchovní praxe jsou to samé, jako když byste uřízli chobotnici jedno chapadlo, které nese žárlivost a hněv. Bude tato chobotnice uzdravená, v pořádku? Určitě ne.

Příklady technik, kdy může docházet k duchovnímu obcházení. Můžeme to přirovnat k pilulce brufenu. Když si ji člověk vezme, uleví se mu, ale nevyřeší se příčina bolesti.

Afirmace, kde se člověk může dostat do domněnky, že se zbaví negativních myšlenek tím, že bude odříkávat pozitivní afirmace.
EFT, kdy poklepáním se zbavíte emocí bez procítění.
Praxe odpuštění se úspěšně může vyhýbat pocitům truchlení a skrytým emocím.
Konstelace, mohou odvádět velmi dobře pozornost k rodové linii místo k cítění v těle a pochopení fungování mysli a emocí.
Motivační koučování může odvést pozornost pryč od vlastní bezmoci.
Access bars může ještě více utlumit cítění emocí, posiluje Ego v touze po osvícení a může odvádět pozornost pryč od lidství.
Pozitivní vizualizace může odvádět pozornost pryč od přijetí reality stejně jako zaměřování se na minulé životy.
Programování typu vyjít z oběťových pocitů a oběti způsobuje oddálení se od bolesti vnitřního dítěte.
Potřeba být duchovní a osvícení vede pryč pozornost od běžného lidství.
Ospravedlňování - myšlenky typu - pokud se mi něco nezadaří, tak to nemám mít, nemám tam být, není správné načasování - je forma gaslightingu Ega, aby udrželo člověka v bezpečí od emocí a konfliktů.

Příběh Vandy

Vandě je 38 roků. Pohybuje se v oblasti seberozvoje cca 7 let. Prošla hypnózami, regresemi, konstelacemi. Řeší si vztah k otci, sestře a matce. Poslední rok má střídající žaludeční a žlučníkové problémy, citlivý solar plexus.
Je utlumená přes den. Špatně spí, má spoustu myšlenek během noci, které jí nedovolí spát.
Vanda prošla různými terapiemi. Na nich slýchavala, že nemáte zpracovaný hněv, že ho potřebujete přijmout. Na konstelacích řešila rodové linie, zaměřovala se na otcovu stranu, bylo jí řečeno, že si musí vyřešit otce. Na dalších terapiích byla vedena ke změně myšlení směrem k otci, odříkávání odpuštění a posilování energie odpuštění. Prošla akupunkturou a bylo jí doporučeno v případě, že ucítí hněv, aby použila techniku EFT a přeprogramování mysli.

Vanda se velmi snaží, čím více se snaží, tím větší má frustraci, protože se stále necítí dobře. Zesiluje v ní myšlenka, že asi dělala stále - a dělá do teď někde chybu, že není stále v pořádku.

Že ve svých pocitech je chybně. Upne se na potřebu odpuštění a domněnku, že když posune dál svoji rodovou linii - proběhne odpuštění mezi jí a otcem, že bude cítit větší mír v sobě a její hněv se vyřeší. Upne se na techniky EFT. Na chvíli se jí uleví, ale po cca měsíci má zhoršení bolestí žlučníku, je více spavá, unavená přes den bdící přes noc.
Vanda je jeden z příkladů, kdy si jako dítě zafixovala hněv ze samotou (odkazována do pokoje, když se jako malá hněvala) a strachem (bylo jí řečeno, že nahněvané děti si odnese čert). Z pohledu dospělé Vandy banalita, z pohledu jejího vnitřního dítěte totální úzkost a panika.

Únava a spavost přes den je dána zesílenou kontrolní částí nad emocemi hněv, aby se neprojevily. Další důvod je, že práce, kterou dělá, dělat nechce. Nechce být úkolovaná. Jenže Vandy Ego jí mění realitu vnímání formou gaslightingu tak, že ji přesvědčuje, jak je dobré být v podřízené pozici.

Co Vanda nevidí?
Její hněv, agrese a panovačnost je zde proto, aby si uvědomila dar vedení lidí a podpory lidí.
Důvod proč nevidí svůj dar vedení lidí je následující.
V její rodině je otec považován za agresora, protože se velmi často vzteká a nadává. Úkoluje druhé. Nemá ho vlastně nikdo rád. Proto se Vanda snaží nebýt jako on, chce zapadnout a chce aby ji měli lidé rádi.
Její pochybnosti ji udržují v podřízenosti.

Důvod proč ji udržují v podřízenosti?
Tady je třeba porozumět, jak funguje její matka. Matka je klidná, milá, obětavá žena. V očích rodiny je ona ta lepší, hodnější. Obětovala svůj život rodině a práci, kterou nemá moc ráda, kde se není schopna seberealizovat. Neplní si svoje sny. Vanda se necítí tak sama, když probírá s matkou svoje strasti, cítí, že jí matka rozumí. Jenže to, co se děje Vandě a matce je, že udržují spojení mezi sebou na negativních vazbách (obětování, studu, vině, podřízenosti).
To, co Vanda nevidí je, že ty energie jdou proti jejímu vrozenému daru vedení a řízení.
Její matka neměla dostatek odvahy vystoupit a jít za svým snem. Proto i Vandu přesvědčuje, jak je lepší být v podřízené pozici a nemít zodpovědnost, mít klid.
Tím, že navíc okolí považuje matku za tu "lepší" protože nevyčnívá tak, jak její agresivně vybuchující otec, vede Ego (gaslightingem) Vandu spíše k tomu zapadnout k matce. Protože matka je oblíbenější.

Stav jejich emocí se projevuje bolestmi žlučníku, solar plexu, zažívacími potížemi. Tato bolest je jako když žadoní malé dítě o pozornost, vnímání a uznání.

Vandina podvědomá domněnka - skryté silné přesvědčení je, že přijde o matku a bude sama, když bude následovat svůj dar vedení lidí a bude úspěšnější než matka. Odlišovala by se od matky ve vibracích úspěchu a štěstí.
To, co potřebuje Vanda udělat je prozkoumat mysl, co má naučeno jako přesvědčení směrem k hněvu, musí se spojit se svojí bolestí vnitřního dítě, a zjistit, jak jí funguje mechanismus, který jí odvádí pryč od emocí.

Svůj nervový systém potřebuje po malých krůčcích učit, že je bezpečné cítit hněv a jakékoli jiné emoce. Takže Vanda se potřebuje pořádně rozčílit, začít vyjadřovat hněv tělesně, poslechem hudby, křikem, kresbou. Když se jí začnou objevovat myšlenky, co vše se jí stane, když se bude hněvat, soucitně je přesvědčovat o opaku. Např. Při myšlence, že přijde do pekla (strach z trestů a odsouzení) se ptát, zda opravdu peklo existuje. Potřebuje svému vnitřnímu dítěti vysvětlit, že mu rodiče lhali, když mu něco takového tvrdili. Je nesmírně důležité, aby Vanda neomlouvala v tu chvíli před sebou svoje rodiče (že to měli těžké, že dělali co mohli v její výchově, že to jinak neuměli). Důvod je prostý - když se začnou omlouvat rodiče, zpochybní se pocit a emoce, která je v člověku reálná a dojde k vnitřnímu zahanbení. A to není sebemilující zahanbovat v sobě svoje opravdové pocity.

Je z mého pohledu nutné, abychom se naučili měnit myšlení a myšlenkové přesvědčení ve vztahu k negativním pocitům a emocím. Chtít cítit emoce, emoční bolest místo vyhýbání se jí. To, co nás nejvíce rozčiluje a to, k čemu cítíme největší odpor nebo strach, tak začít se zvědavostí a otevřenou myslí zkoumat, protože za tím je ukrytý poklad.

Současně musíme přijmout fakt, že osvícení není nic jiného, než stav autenticity a že neexistuje na Zemi nic takového, jako vyšší stav bytí. Jsme lidé a zažíváme v první řadě lidství.