O egu, mysli a spiritualitě

18.09.2023

Příběh Emy

Audioverze článku je dostupná na

https://soundcloud.com/ina-pokorna/o-mysli-egu-spiritualite-pribeh-emy?fbclid=IwAR0cByD3uldjmT_sQnmnlM-faaRSZO0QLKt5_4IjhV1fNPwU6jCsCwxPpdk

Mysl každého člověka je jedinečná, protože každý člověk vnímá a prožívá ve svém těle situace odlišně. Asociaci (formu spojení) vytváří mysl s mozkem. Podle toho, v jakém prostředí se vyvíjel nervový systém (do cca do 8 let věku - zda bylo prostředí podporující a emočně dostupné, nebo emočně nedostupné a tíživé) si vytvoří mysl asociace více pozitivní nebo negativní. S myslí je spojené i Ego.

Ego je obranná část člověka, která ho částečné chrání před zraněním a domnělém vyloučení a zároveň Ego překládá člověku myšlenky a impulzy takové, aby zůstal člověk "přijatelný" pro prostředí. Ego nemá rádo být špatné. Jaké Ego člověk má, zase záleží na tom, kde vyrostl, z jakého sociálního prostředí pochází. Pokud vyrostl např.v rodině náboženské, bude Ego tohoto člověka považovat např. sexualitu, nebo hněv za špatné, bude překládat nepříjemné pocity a zostuzující pocity jako prvořadé při pohledu třeba na film, kde bude probíhat vášnivá sexuální scéna.

Člověk s tímto "egem" bude prvně pohoršen, přijdou mu myšlenky kritizující scénu, i herce, ale současně bude mít velkou touhu toto zažít. Pocit touhy zažít takovou sexualitu a vášeň mu bude překládat jeho část, která má v nenaplněné potřebě sexuální prožitky. V souvislosti s myslí bych chtěla zmínit spiritualitu. Slyšeli už jste někdy informace ze spirituálních zdrojů, nebo učitelů, že např.vláda mysli nad srdcem není v pořádku? Nebo že je nutné se odprostit od Ega?Jako lidé nemůžeme existovat bez spojení 3 základních složek.Složka těla (hmoty), složka srdce (pocity) a složka mysli (myšlenky). Všechny tyto složky jsou manifestaci duše - ve hmotě (tělo) manifestaci duše přes myšlení (mysl) a manifestace duše přes pocity a emoce (srdce). Jedna nemůže existovat bez druhé a třetí. Zbavit Ega se nedá, dá se mu jen porozumět a akceptovat ho.

Ego (jak jsem uvedla výše - nechce vypadat špatně, chce zapadnout) - se může chytnout na informace ze spirituální oblasti a odklonit člověka od sebe, svých emocí, svého prožívání. Při shlédnutí videí, čtení článků z oblasti seberozvoje může ego předkládat i pocity, jak ti, co to přednáší nebo píší mají spoustu věcí zvládnutých a může chtít zapadnout a být stejně dobré a osvícené jako oni.

Velmi lehce se pak dá sklouznout do pasti spirituality.

Člověk chycený do pasti spirituality může zažívat více pocitů frustrace, hledat, kde dělá chyby v práci na sobě, když se cítí špatně. Domnívat se, že když se cítí špatně, že dělá něco špatně. Takto zesílené ego zatěžuje mysl a je to velmi zatěžující stav i pro fyzické tělo. Mysl se dá se vytrénovat na pozorování tzv. meditací vipassana.

Vipassana umožňuje poodstoupit pojmenováním pocitů, emocí, myšlenek od nich a tím pádem nebýt do nich zacyklen. Mysl vyčerpávají i informace a myšlenky, které jí berou mentální energii. To, zda svědčí nebo nesvědčí stav myšlenek a přemýšlení se dá zjistit dotazováním.

Už jen položení otázky (z otázky se může člověk naučit o sobě více, než z odpovědi) se mysl může efektivně uvolnit. Otázky pro uvolnění mysli:

Je tohle pro moji mysl prospěšná informace? Je pro mě prospěšné nad tímto přemýšlet? Když je mysl příliš zahlcená, myšlenkami. Další z otázek na zklidnění mysli může být - jaká bude následovat další myšlenka? Položením otázky můžete vypozorovat, že mezi myšlenkami je pauza, která může ulevit a např. i přerušit myšlení, kde převažuje strach nebo nejistota, chaos.

PŘÍBĚH EMY

Ema si začala před cca 5 lety řešit svoje vztahy. Přítel jí byl nevěrný, a po rozchodu nebyla schopna navázat vztah s mužem. Začala s praxi seberozvoje. Navštěvovala různé semináře, kartářky, léčitele. Její mysl přijímala informace typu, že to, proč od ní přítel odešel bylo proto, že v minulých životech byla mužem, odešla do války a z války se nevrátila. Proto on odešel od ní teď. Další z informací byla, že v dalším životě byla krutá panovnice, svému manželovi byla nevěrná. Proto od jí partner v tomto životě opustil. Informace přijala jako fakt, ale už nepostřehla, jak se informace navázaly na část její osobnosti, která nesla pocity viny a domněnky, že dělá někde chyby. zvýšil se jí chaos a hyperaktivita mysli. O to více chtěla v sobě věci měnit a napravovat. Zvýšil se jí i pocit a domněnka, že je s ní něco špatně. Což byla základní známka toho, že je ovládána části, která má tendence k trestání, potažmo části, která nese perfekcionalistické znaky.

Její mysl se velmi zatížila. Pod tlakem mysli začala mít i zažívací potíže. Stav mysli se začal odrážet na fyzickém těle. Začala více pracovat s pocity a emocemi v těle a dotazováním směrem k mysli.

Její pocity a emoce jí ukázaly, že při odchodu partnera měla stejné pocity jako 5ti letá, když odešel její otec od rodiny. Tehdy Nebyla o odchodu otce informována, nemohla prožít emoce, její matka i otec si mysleli, že nic nepozná, když se otec odstěhuje (jezdíval na montáže), i tak býval doma pouze část týdne.Rodiče použili tzv.Gaslighting.

Takže přesvědčili ji, že to, co cítí není pravdivé. Přesvědčili jí o svých pravdách. Přesvědčovali ji velmi laskavým způsobem. Tím pádem jí zmátli v jejím "vnitřním" navigačním pocitovém systému. Proto ani dlouho nepoznala, že je jí její partner nevěrný.

Po uvolnění traumatu v těle se po nějaké době začala její mysl více otvírat. Začala zjišťovat, že dříve s partnerem zažívala situace, kdy cítila, že není s jejich vztahem něco v pořádku. Cítila i že zde může být milenka. Nicméně tomuto pocitu nevěřila, Vždy věřila tomu, co jí řekl partner. Partner ji přesvědčoval o svých pravdách - velmi laskavým způsobem (gaslighting) - stejně, jako její rodiče tehdy Emu, jako malou holčičku.

Ema jako dítě přijala domnělé pocity viny, že ona je příčinou toho, proč otec odešel, že s ní nebylo něco v pořádku. I když se s otcem vídala, ten den, kdy se odstěhoval byl pro ni silně traumatický, a odrazilo se toto trauma na vztahu s přítelem. Pocítila emoční bolest z odchodu partnera stejnou, jako když odešel její otec od rodiny. Zviditelněním této emoční bolesti mohla uzdravit svoje emoční části, vysvětlit z pozice perspektivy dospělého já svoji mladší perspektivě - svému dětskému já to, že nenese vinu za to, že jí otec opustil.