Kořenový stud a vina s příkladem, jak se může projevit v běžném životě

15.07.2019


Vojta Franče vydal moc hezký článek o Chironovi v Beranu. Zmiňuje v článku stud a vinu, na které také Chiron v Beranu v retrográdu bude poukazovat až do prosince.

Z pohledu emočního a pocitového se kořenový povědomý stud a vina týká i vnitřní potřeby člověka jít "cestou podle svého jedinečného plánu, se kterým se narodil". Uvedu níže praktický příklad i s vysvětlením, který podvědomý aspekt vysílá jakou myšlenku do vědomí a navozuje pocit v těle.

Když se snaží protlačit vyšší já přes tělo a vědomí formu své jedinečnosti, těla reagují automaticky odporem, obhajobou, depresí, fyzickými bolestmi, nebo nemoci. Důvod je ten, že tělo člověka, jeho centrální nervový systém, mozek, mysl má přijato za své co je pro něj nejlepší z pohledu rodičů a výchovy.

Většinou není sladěn záměr vyššího já s fyzickým tělem, myslí a nervovým systémem (pozemským já). Je pak normální, že podvědomí těla (pozemské já) vytvoří pocit "zrady" rodičům, tím pádem jde do pocitu studu a viny, že si chce jít vlastní cestou.

Jaká cesta je pro člověka ta "jeho" začne vnímat v okamžiku, když začne naslouchat fyzickému tělu a emocím a pocitům v něm a začne procházet a rozlišovat bubliny obran a ochran.

Příklad. Holčička se narodí s talentem lehce se učit, zajímá ji chemie, přírodní vědy. Narodí se rodičům (většinou je to záměr), kteří jsou přesvědčeni, že když oni nemají talent na chemii a zkoumání vědy a učení se, tak ona ho také mít nemůže.

Matka holčičky, která má dost práce v domácnosti, zaměstnání (má i v popření, že ji práce doma nebaví) pak vede dceru (s vědomým záměrem, aby z ní byla dobrá hospodyňka) k domácím pracím, péči o rodinu. Holčička bude postupně, aby vyhověla rodiči, vytěsňovat svůj talent a zájem o chemii, a přírodní vědy, a přijme za své vzorec matky. Dostává pochvalu, jak je hodná a dobrá. Její mozek a CNS bude mít spoustu práce s tím, aby udržel pod pokličkou v podvědomí smutek, hněv (že se nemůže učit, zkoumat) a další její autentické pocity a emoce. Ani učení jí nemusí jít dobře kvůli přetížení mozku emocemi a udržení stavu "hodná a dobrá", i když talent učit se snadno má. Souběžné vzniká nastavení - prvně musím vyhovět druhým.

Holčička dospěje v ženu. Najde si místo v kanceláři. Vdá se, má děti. Je otrávená jak z prací doma, tak v kanceláři. Slýchá často hlas, který ji přesvědčí, že práce v kanceláři je ok, že se o domácnost postarat stejně musí, že to za ni nikdo neudělá, a že to, co žije je v pořádku.

Největší příliv energie má žena v okamžiku, kdy vidí v televizi vědce. Obdivuje lidi v oborech chemie a přírodní vědy. Má pocity touhy dělat stejnou práci v těchto oborech (impuls jejího vyššího já a jejího vlastního navigačního systému). Druhý hlas a pocit smutku a lítosti s tím hlasem spojený jí nakonec vyšle do myšlenky, že by to stejně nedokázala, a že práce v kanceláři je vlastně ok (hlas části aspektu vnitřního rodiče a navigační systém přejatý výchovou).

Únava této ženy, zdravotní problémy, přejídání, únava mohou souviset právě s pocitem studu a viny, že by "zradila rodiče a své nastavení výchovou", když by přestala pracovat v kanceláři a šla by si cestou, kterou cítí v touze. I když by si pak šla udělat nějaký kurz, její tělo by reagovalo vinou za to, že není uvařeno, uklizeno, může mít strachy, že ji opustí manžel a najde si jinou, když začne myslet první ně sebe a vnímat svoje touhy. Aby jí bylo "zdánlivě" dobře, tak se může začít znovu přesvědčovat, že práce doma ji baví a práce v kanceláři jí vyhovuje.

Nasloucháním tělu a dechovou terapií, vnímáním odporu ve fyzickém těle, se postupně uvolní pocity a emoce do úlevy, ale hlavně do "změny vnímání reality", ve které se nachází. Žena z příkladu může zjistit, že muž ji vlastně neopustí, i když je doma nepořádek a ona si bude chodit po kurzech a dělat činnosti co ji baví. A může i zjistit, že nakonec jí manžel vadí víc, než si myslela.

Pro ženu důležitý okamžik pravdivě pojmenovat jak se doopravdy cítí - což je první krok k sebelásce.