Alzheimer

18.09.2023


AUDIOVERZI ČLÁNKU NAJDETE NA
https://soundcloud.com/ina-pokorna/alzheimer-audioverze?fbclid=IwAR0LRK0VqV8PvgukLXWynBlshXjbN6QtHIMMPq647JFDA8xZLZdEANR3ZDc


🍀Alzheimer - jak se odráží trauma v onemocnění

🍀Tkáňové soli a homeopatika jako prevence

🍀Návod jak reagovat na blízké, kteří trpí chorobou

🍀Příběh Františka

J.I.Pokorná

👉Definice

Alzheimerova choroba - je neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk v některých částech mozku. Dochází ke ztrátě kognitivních schopností, intelektuálních schopností, ale i fyzických schopností.

Protože toto onemocnění souvisí také s traumatem, upřesním definici, co je trauma.

👉Trauma je stav emoční a mentální nouze, způsobené nějakým zážitkem, je to vlastně nechtěná zkušenost. Nemusí vyvolávat nutně velké tragedie, ale záleží na tom, do jaké míry je trauma vytěsněno.

👉S traumatem se mohou pojit i vzpomínky. Pokud má někdo silné vzpomínky z dětství, pak tím naznačuje bytost v člověku, že ve vzpomínce je uloženo emoční trauma a že je disociováno od osoby ve formě fragmentu.

👉Lidé trpící Alzheimerem mají nevyřešená traumata, která zažívaly v dětství, dospívání, zažívali různé děsivé situace plné strachů (fyzické násilí, sexuální zneužívání, zastrašování, vyhrožování), které přežili fyzicky, ale jejich traumatizované emoční části zůstaly pohřbeny v podvědomí a fyzickém těle. Vyvinul se u nich silnější mechanismus jak zvládat - vytěsňovat a potlačovat emoce. Jsou celoživotně ve zvýšené kontrole - jak co nejméně " cokoli cítit". Tehdy jim tento mechanismus zajistil fyzické přežití.

Dále mají zesílený strach z fyzické smrti. Tento strach může také souviset se zažitým traumatem.

👉Jak reaguje fyzické tělo v traumatu? Tak, že se nervový systém a žilní systém "smrští" a děje se v těle chemický hormonální koktejl. Protože se toto děje v dětství, není to většinou na dětech pozorováno. V dospělosti, pokud má někdo vzpomínky z traumatických situací, a je schopen o nich mluvit, je to velmi dobře. Co ale většinou není takový člověk schopen je cítění v těle. A rozpohybování cítění v těle je stěžejní pro uvolnění traumatu a vyřešení vzpomínek. Protože tělo je to, co reaguje nemocí na vytěsněné trauma.

👉Když se začne onemocnění rozvíjet, děje se u těchto osob to, že se během dne pohybují v čase a prostoru svého emočního traumatu. Jejich vyšší já se snaží o integraci, scelení.

🍀Abyste lépe porozuměli, co se děje v člověku, který trpí Alzheimerem, popíšu vám případ Františka, které mu nyní 76 roků.

Františka ke mně přivedla jeho žena Miloslava. Tehdy měl krátce diagnostikované onemocnění v lehké formě. Mluvila jsem s Františkem a ptala se ho na jeho dětství, co si z něj pamatuje. Vzpomněl si na pár zážitků. Měl otce, který ho fyzicky trestal. Další ze vzpomínek byla, kdy se pod ním jako 9letým prolomil led a on pod něj spadl. Probírali jsme pocity, jak se tehdy cítil, co se tehdy okolo něj dělo, pamatoval si pouze to, že padl pod led, neví, jak dlouho tam byl, pak si vzpomněl, jak ho vytahovali.

Další mu přišla vzpomínka, když mu zemřela matka. To mu bylo 55 letech. Tehdy měl velkou potřebu uvolnit emoční bolest pláčem, ale nešlo to. Doslova mi řekl "no víte, co mohu dělat, když potřebujete plakat, a nemůžete, nesmíte, nejde to"

František v tu dobu nechtěl jít do hlubšího prozkoumání vzpomínek.

Po cca 1roku od setkání s Františkem se se mnou spojila jeho žena Miloslava s prosbou o radu. Františkovi se zhoršil stav, Miloslava si nevěděla rady, jak má reagovat v situacích, kdy se František např. Intenzivně dožaduje, aby ho odvezla k jeho matce. Nepomáhá vysvětlování, že matka již nežije, že je mu 76 roků a že bydlí jinde, než kde bydlel jako dítě.

Častěji během dne se mu stávalo to, že byl agresivnější. Když vyžadoval, aby ho Miloslava odvezla k matce, tak se u něj agrese projevovala až do potřeby fyzického napadání.

👉Pokud se člověk s Alzheimerem dostane do stavu, kdy se u něj projeví emoce v jakékoli formě (u Františka agrese) a k tomu se dožaduje např. aby ho odvezli k matce, nemá smysl jim vysvětlovat, že jsou v jiném času a jiném prostoru ve svém fyzickém těle.

👉Jejich emoce a trauma začne více předstupovat do popředí právě z času a prostoru, kdy se stalo.

👉V takových situacích je dobré se soucitně dotazovat např. Kde jsi? Co se ti tam děje? Co se ti stalo, že chceš domů? Jak se teď cítíš? Jak ti teď je? Co potřebuješ nejvíce? Kolik je ti roků?

Vytvořit emočně bezpečné prostředí, kde se může osoba s tímto onemocněním vypovídat, v ideálním případě uvolnit emoce držené tělem je stěžejní.

V případu Františka vyvstalo, že byl s dětmi na táboře, že byl malý cca 8 letý, a že se moc bál, nebyl vyslyšen v tom, že chce jet domů k matce, byl nucen vytěsnit jako malý hněv, že mu nechtějí vyhovět.

V dalších situacích, kdy hledal matku, vyplynulo, že se domníval, že ho zapomněli u babičky a dědy, kde také být nechtěl. Odvedli mu pozornost hrou, matka s otcem odjela tak, aby je František neviděl. Jenže František jako dítě tehdy vyhodnotil pocitem situaci tak, že ho u babičky a dědy zapomněli.

Objevila se i část vzpomínky, kdy se dostal pod led, jeho otec mu tehdy vyčinil a potrestal ho za to, že nebyl pozorný.

👉Nepovažuji pacienty s Alzheimerovou chorobou, ani seniory, kterým je diagnostikována stařecká demence za onemocnění. Jde o lidi, kteří nemají vynesené emoční traumata na světlo vědomí a jejich vyšší já se snaží opět dostat k sobě - tzn. spojit se opět se svými emocemi a uvolnit trauma z těla - nervového systému.

🍀Jako prevence (nejen pro ty, kteří mají v rodině dispozice k tomuto onemocnění) jsou následující tkáňové soli, které podpoří mozek, nervový systém, žilní systém.

🪷Silicea - vyživuje myelinové pochvy nervových vláken, je základní tkáňovou solí doporučovanou jako prevence onemocnění Alzheimerem.

🪷MagPhos -další sůl (vyživuje mozek hořčíkem), kde bylo potvrzené, že nedostatek tohoto minerálu má za následek onemocnění Alzheimerem.

🪷KaliPhos - udržuje práceschopnost a funkčnost mozkových buněk. Velmi ´činná je při jakékoli psychické únavě, vyčerpání (nejen u starších lidí, ale i dětí, studentů)

🪷CalcPhos - je nazývaná solí života, v oblasti činnosti mozku má zklidňující a regenerační účinek na cévní soustavu v mozku, působí na uvolnění svalů, šlach, kosterního svalstva - uvolňuje napětí v těle.

👉Kombinace MagPhos, KaliPhos, CalcPhos - jako horký nápoj před spaním pomáhá regenerovat mozek a nervový systém.

🍀Homeopatika - strachy

🪷Aconitum napellus 30 CH - panické stavy,

🪷Arsenicum Ablum 30 CH- úzkostné stavy, strachy ze smrti.

🪷Stramonium 30 CH - strachy ze tmy a duchů

🪷Belladona 30 CH - neklidný spánek, výkřiky ze spaní

🪷Causticum 30 CH- plačtivost a strach ze tmy, pro ty, kteří byli v inkubátorech a mají pocity a strachy z odloučení.

🪷Gelsemium 30 CH - ochromující strachy před druhými lidmi, z vystoupení