Zpracování osobních údajů


Osobní údaje (datum narození, jméno, adresa, mailová adresa, telefonní číslo) mi klient poskytujete dobrovolně. Osobní údaje uchovávám na kartě klienta a elektronicky.

V osobních setkáních nebo telefonických konzultacích klienti sdílí a sdělují některé údaje o svém zdravotním stavu (aktuálním rozpoložení fyzickém i psychickém i stavu minulém). Tyto údaje však dále nijak nearchivuji a zpracovávám je ve spojení s klienty pouze pro zodpovězení jejich dotazů a vysvětlení pro ně. Obdobně mi bývají sdělovány údaje o zdravotním stavu i při individuálních sezeních nebo telefonických konzultacích. Tyto údaje však dále nijak nearchivuji a zpracovávám je pouze ve spojení s klientem